Vlastnosti organických sloučenin obsahujících dusík. Proteiny tuky uhlohydráty. Část 1

V horní části stránky můžete provést test online (po zadání odpovědi klikněte na tlačítko „Zkontrolovat řešení“: pokud je odpověď nesprávná, zadejte jinou odpověď, dokud nezadáte správnou odpověď nebo klikněte na tlačítko „Zobrazit odpověď“ a budete na tuto úlohu mít správnou odpověď a vy můžete přejít na další úkol). Uprostřed stránky uvidíte textové podmínky úkolů a textové odpovědi jsou uvedeny na konci stránky.

Alanin interaguje s toluenem

Správná odpověď: 45.

P.S. Našli jste v úkolu chybu? Nahlaste prosím svůj nález;)
Při kontaktu uveďte ID této otázky - 237.

Správná odpověď: 35.

Glycin (kyselina aminooctová) reaguje s kyselinou aminooctovou za vzniku peptidové vazby. Karboxylová skupina reaguje s hydroxidem sodným a aminoskupina reaguje s kyselinou dusičnou..

P.S. Našli jste v úkolu chybu? Nahlaste prosím svůj nález;)
Při kontaktu uveďte ID této otázky - 917.

Správná odpověď: 25

Aminokyselina alanin reaguje s aminokyselinou glycinem (2) za vzniku peptidové vazby. Kyselina sírová reaguje s alaninem na aminoskupině, vzniká sůl kyseliny sírové.

Reakce se sírany (3) jsou pro aminokyseliny nemožné, protože není možné získat silnější kyselinu sírovou ze slabých aminokyselin.

P.S. Našli jste v úkolu chybu? Nahlaste prosím svůj nález;)
Při kontaktu uveďte ID této otázky - 918.

Správná odpověď: 24.

Pouze anilin reaguje s bromovou vodou (3), protože jde o kvalitativní reakci.
K vyřešení tohoto úkolu je třeba připomenout, že anilin a ethylamin reagují s kyselinou chlorovodíkovou (4) na aminoskupině za vzniku své soli, chloridu. Nesmíme také zapomenout na to, že všechny organické látky jsou schopny hořet (2).

P.S. Našli jste v úkolu chybu? Nahlaste prosím svůj nález;)
Při kontaktu uveďte ID této otázky - 919.

Správná odpověď: 25.

Nejprve si musíte uvědomit, že fenylalanin je aminokyselina, což znamená, že může reagovat na aminoskupině s kyselinami (3,4), na karboxylové skupině s aktivními kovy, zásaditými oxidy, zásadami, alkoholy (1).

P.S. Našli jste v úkolu chybu? Nahlaste prosím svůj nález;)
Při kontaktu uveďte ID této otázky - 920.

Správná odpověď: 45.

Methylethylamin je amin, reakce s kyselinami (1,3) na aminoskupině jsou možné. Reakcí methylethylaminu s chlormethanem se získá dimethylethylamin..

P.S. Našli jste v úkolu chybu? Nahlaste prosím svůj nález;)
Při kontaktu uveďte ID této otázky - 921.

Správná odpověď: 25.

Soli vznikají reakcí aminů s kyselinami (2,5).

P.S. Našli jste v úkolu chybu? Nahlaste prosím svůj nález;)
Při kontaktu uveďte ID této otázky - 922.

Správná odpověď: 25.

Reakce s bromovou vodou (5) je kvalitativní reakcí na anilin, doprovázenou charakteristickou bílou sraženinou (2,4,6-tribromanilin). Podle aminoskupiny anilin dokonale reaguje s kyselinami (2) za vzniku odpovídajících solí.

Alanin interaguje s toluenem

Alanin je jednou z 20 základních aminokyselin spojených v určité sekvenci peptidovými vazbami do polypeptidových řetězců (proteinů). Odkazuje na počet nahraditelných aminokyselin, jako snadno syntetizovatelný u zvířat a lidí z prekurzorů bez obsahu dusíku a stravitelného dusíku.

Alanin je součástí mnoha bílkovin (až 40% v hedvábném fibroinu), je obsažen ve volném stavu v krevní plazmě.

Alanin - kyselina 2-aminopropanová nebo a-aminopropionová - s nepolárním (hydrofobním) vedlejším alifatickým radikálem.

Alanin je organická sloučenina v produktech rozkladu proteinových látek, jinak nazývaných kyselina amidopropionová:

Alanin (Ala, Ala, A) - acyklická aminokyselina CH3CH (NH2) COOH.

Alanin v živých organismech je jak ve volném stavu, tak je součástí proteinů a dalších biologicky aktivních látek, například kyseliny panteonové (vitamin B)3).

Alanin byl poprvé izolován z hedvábného fibroinu v roce 1888 T. Weilem, syntetizovaný A. Streckerem v roce 1850.

Denní potřeba těla pro dospělého v alaninu je 3 gramy.

Fyzikální vlastnosti

Alanin - jsou bezbarvé kosočtverečné krystaly o teplotě tání 315-316 0 C. Je rozpustný ve vodě, špatně v ethanolu, nerozpustný v acetonu, diethyletheru.

Alanin je jedním ze zdrojů glukózy v těle. Je syntetizován z rozvětvených aminokyselin (leucin, isoleucin, valin).

Chemické vlastnosti

Alanin je typická alifatická a-aminokyselina. Alanin je charakterizován všemi chemickými reakcemi charakteristickými pro alfa-amino a alfa-karboxylové skupiny aminokyselin (acylace, alkylace, nitrace, etherifikace atd.). Nejdůležitější vlastností aminokyselin je jejich vzájemná interakce s tvorbou peptidů.

Biologická role

Hlavní biologické funkce alaninu jsou udržování dusíkové rovnováhy a konstantní hladiny glukózy v krvi.

Alanin se podílí na detoxikaci amoniaku při těžké fyzické námaze.

Alanin se podílí na metabolismu uhlohydrátů a současně snižuje příjem glukózy v těle. Alanin také přenáší dusík z periferních tkání do jater pro jeho vylučování z těla. Podílí se na detoxikaci amoniaku při těžké fyzické námaze.

Alanin snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů; je základem normálního metabolismu v těle; přispívá k boji proti hypoklykémii a hromadění glykogenu v játrech a svalech; Pomáhá zmírňovat kolísání glukózy v krvi mezi jídly předchází tvorbě oxidu dusnatého, který uvolňuje hladké svaly, včetně koronárních cév, zlepšuje paměť, spermatogenezi a další funkce.

Zvyšuje energetický metabolismus, stimuluje imunitní systém, reguluje hladinu cukru v krvi. Je nutné udržovat svalový tonus a odpovídající sexuální funkci..

Významná část dusíku aminokyseliny je přenesena do jater z jiných orgánů ve složení alaninu. Mnoho orgánů vylučuje alanin v krvi.

Alanin je důležitým zdrojem energie pro svalovou tkáň, mozek a centrální nervový systém, posiluje imunitní systém produkcí protilátek. Aktivně se podílí na metabolismu cukrů a organických kyselin. Alanin normalizuje metabolismus uhlohydrátů.

Alanin je nedílnou součástí kyseliny pantothenové a koenzymu A. Jako součást enzymu alanin aminotransferáza v játrech a dalších tkáních.

Alanin je aminokyselina, která je součástí bílkovin svalové a nervové tkáně. Ve volném stavu je v mozkových tkáních. Zejména hodně alaninu se nachází v krvi tekoucí ze svalů a střev. Alanin je extrahován z krve převážně játry a používá se k syntéze kyseliny asparagové..

Alanin může být surovinou pro syntézu glukózy v těle. Díky tomu je důležitým zdrojem energie a regulátorem hladiny cukru v krvi. Pokles cukru a nedostatek uhlohydrátů v potravě způsobuje rozpad svalové bílkoviny a játra mění výsledný alanin na glukózu, aby vyrovnávala krevní glukózu.

Při intenzivní práci trvající déle než jednu hodinu se zvyšuje potřeba alaninu, protože vyčerpání glykogenu v těle vede ke spotřebě této aminokyseliny k doplnění.

V katabolismu slouží alanin jako nosič dusíku ze svalů do jater (pro syntézu močoviny).

Alanin podporuje tvorbu silných a zdravých svalů.

Hlavním zdrojem potravy alaninu jsou masové vývary, živočišné a rostlinné bílkoviny.

Přírodní zdroje alaninu:

želatina, kukuřice, hovězí maso, vejce, vepřové maso, rýže, mléčné výrobky, fazole, sýr, ořechy, sójové boby, pivovarské kvasnice, oves, ryba, drůbež.

Syndrom chronické únavy se vyvíjí s nadměrnou hladinou alaninu a nízkou hladinou tyrosinu a fenylalaninu..

Jeho nedostatek vede ke zvýšení potřeby rozvětvených aminokyselin.

Oblasti použití alaninu:

benigní hyperplazie prostaty, udržování koncentrace cukru v krvi, zdroj energie, hypertenze.

V medicíně se alanin používá jako aminokyselina pro parenterální výživu..

V mužském těle se alanin nachází v žlázové tkáni a v sekreci prostaty. Z tohoto důvodu se všeobecně věří, že denní příjem alaninu jako doplňku stravy pomáhá zabránit rozvoji benigní hyperplazie prostaty nebo adenomu prostaty..

Doplňky stravy

Prostax

Přirozený komplex rostlinného původu, jehož složky mají příznivý vliv na stav prostaty a reprodukční systém samců jako celek, se vybírá s ohledem na biologickou kompatibilitu a fyziologické procesy mužského těla, slouží k prevenci rozvoje adenomu prostaty a přispívá k normalizaci močového systému..

Prostax podporuje plnou reprodukční funkci mužů, včetně spermatogeneze, jakož i normální fungování močového systému. Pomáhá obnovit buněčné struktury žlázové tkáně, udržuje rovnováhu mužských pohlavních hormonů. Zvyšuje obranyschopnost těla, imunitu a výkon.

S hypertenzí může alanin v kombinaci s glycinem a argininem redukovat aterosklerotické změny v cévách.

V kulturistice je obvyklé užívat alanin v dávce 250 - 500 miligramů těsně před tréninkem. Příjem alaninu ve formě roztoku umožňuje tělu vstřebat ho téměř okamžitě, což přináší další výhody během tréninku a svalového zisku.

Odpovědi na chemické testy 2545 (část 2)

Zde je popis tématu Odpovědi na chemické testy 2545 (část 2), studovaného v předmětu Chemie. Níže naleznete odpovědi na všechny vaše různé otázky. Pokud vám předložený text nepomůže, můžete bezpečně položit níže uvedené otázky.

Odpovědi na konci vloženého dokumentu

1) označuje terciární aminy

2) je kapalina při pokojové teplotě

3) obsahuje atom dusíku s nesdíleným elektronovým párem

4) je slabší báze než amoniak

2. Ethylamin interaguje s

hydroxidu draselného

2) chlormethan 4)

3. Anilin může interagovat

1) hydroxid sodný

2) bromová voda

3) chlorid sodný

4) vodný amoniak

4. Anilin může interagovat

1) hydroxid sodný 3) jodová voda

2) methan 4) kyselina sírová

5. S kyselinou 2-aminopropanovou je schopna interakce

1) sodík 3) cyklohexan

2) butanon-2 4) oxid uhelnatý (1 U)

6. Spalování propylaminu je doprovázeno tvorbou oxidu uhličitého, vody a

1) amoniak 3) oxid dusnatý (1)

2) dusík 4) oxid dusnatý (IV) ♦

7. Ethylamin lze získat z

1) ethan a amoniak 3) chlorethan a dusík

2) ethan a dusík 4) ethylamoniumchlorid a zásady

8. Aminy vznikají v důsledku

1) nitrace alkanů

2) oxidace aldehydů

3) získání nitrosloučenin

4) interakce karboxylových kyselin s amoniakem

9. Nejvýraznější základní vlastnosti

1) methylamin 3) dimethylamin

2) amoniak 4) fenylamin

10. Jakou barvu má fenolftalein ve vodných roztocích nasycených aminů (methylamin a ethylamin)?

1) žlutá 3) fialová

2) malina 4) bezbarvá

11. Anilin může interagovat

1) bromovodík 3) vodný amoniak

2) chlorid sodný 4) kyselina křemičitá

12. Aromatické aminy ve srovnání s amoniakem

1) silnější báze, protože hustota elektronů na atomu dusíku v důsledku konjugace osamělého elektronového páru atomu dusíku s aromatickým l-systémem se zvyšuje ve srovnání s molekulou amoniaku

2) silnější báze, protože hustota elektronů na atomu dusíku je menší než v molekule amoniaku

3) slabší báze, protože hustota elektronů na atomu dusíku je větší než v molekule amoniaku

4) slabší báze, protože hustota elektronů na atomu dusíku je menší než v molekule amoniaku

13. Aminokyseliny nereagují

1) ethylalkohol

2) nasycené uhlovodíky

3) kyseliny a zásady

4) uhličitan sodný

14. S kyselinou 3-aminopropanovou je schopna interakce

1) hexen-1 3) voda

2) bromovodík 4) oxid uhelnatý (11)

1. Která z následujících tvrzení je pravdivá?

A. Anilin reaguje s bromem snadněji než benzen.

B. Anilin je slabší báze než amoniak..

1) pouze A je pravda

2) pouze B je pravda


3) obě tvrzení jsou pravdivá

4) obě prohlášení jsou nesprávná

2. Když se vytvoří anilin

1) redukce nitrobenzenu

2) oxidace nitrobenzenu

3) dehydrogenace nitrocyklohexanu

4) nitrace benzenu

3. Aromatické aminy vykazují

1) slabé kyselé vlastnosti

2) slabé základní vlastnosti

3) silné kyselé vlastnosti

4) amfoterní vlastnosti

4. Převládající produkty hydrolýzy bílkovin jsou

1) disacharidy 3) tuky

2) aminokyseliny 4) glukóza

5. Kyselina aminooctová interaguje s

1) benzen 3) chloroform

2) bromovodík 4) toluen

6. Alanin interaguje s 1) Ba (OH) 2 2) KN03

7. Amfotericita glycinu se projevuje ve své interakci s roztoky

1) alkoholy a kyseliny 3) kyseliny a zásady

2) alkálie a oxidy 4) středně velké soli

8. Alanin s ním interaguje

3) chlorid sodný

9. Hydrolýza proteinu probíhá ve fázi tvorby

1) dextriny 3) peptidy

2) aminy 4) glyceridy

10. Zásadnost aminů se zvyšuje v řadě

1) methylamin -> anilin -> amoniak -> dimethylamin

2) anilin -> amoniak -> methylamin -> dimethylamin

3) methylfenylamin -> 2,4-dinitroanilin -> amoniak -> toluidin

4) 2,4-dinitroanilin - "toluidin -> anilin -> • methylamin

11. Když aminokyseliny vzájemně interagují,

1) ester 3) nová aminokyselina

2) peptid 4) sůl aminokyseliny

12. Kyselina aminooctová interaguje s

1) etin 3) hydroxid draselný

2) dusičnan sodný 4) heptan

13. Který údaj není charakteristický pro látku, jejíž vzorec je CH3-CH (COOH) -NH2?

1) vykazuje amfoterní vlastnosti

2) za normálních podmínek krystalický

3) nezbarví fenolftalein v malinové barvě

4) patří do třídy aminů

14. Anilin je silnější základna než

1) amoniak 3) difenylamin

2) methylamin 4) triethylamin

1. Methylamin interaguje s

1) kyselina sírová 3) alumina

2) hydroxid sodný 4) toluen

1) nerozpustný ve vodě

2) reaguje s metanem

3) interaguje s kyselinou sírovou

4) interaguje s chloridem sodným

3. Vznikne interakce ethylaminu s vodným roztokem HBr

1) bromethan 3) amoniak

2) bromid amonný 4) ethylamoniumbromid

1) nerozpustný ve vodě

2) reaguje s amoniakem

3) interaguje se síranem draselným

4) reaguje s chlormethanem

5. Může interagovat s kyselinou 3-aminopropanovou

1) penten-1 3) oxid uhelnatý (P)

2) butanol-2 4) voda

6. Není charakteristický pro glycin

1) kapalná látka za běžných podmínek

2) má amfoterní vlastnosti

3) rozpustný ve vodě

4) estery forem

7. Glycin interaguje s

8. Reaguje s fenylalaninem

dusičnan draselný benzen

2) hydroxid sodný 4)

9. Aminokyseliny interagují s

1) hydroxidy alkalických kovů

3) aromatické uhlovodíky

4) ethery

10. Byla objevena reakce získávání anilinu z nitrobenzenu

1) Kucherov 3) Mendeleev

2) Butlerov 4) Zinin

11. Vodné roztoky nasycených aminů jsou šetrné k životnímu prostředí.

1) neutrální 3) alkalický

2) kyselina 4) amfoterní

12. Komplementární báze v makromolekulách nukleových kyselin jsou

1) thymin a adenin, cytosin a guanin

2) thymin a guanin, adenin a cytosin

3) thymin a cytosin, adenin a guanin

4) cytosin a adenin, guanin a thymin

13. Charakteristickou vlastností aminokyselin, které je odlišují od karboxylových kyselin, jsou aminokyseliny

1) reagují s kovy

2) interagují s alkoholy

3) reagují s alkáliemi

4) reagujte s kyselinami Odpověď:

14. Anilin je tvořen reakcí N. N. Zinina v interakci

1) chlorbenzen s amoniakem

2) methylamin a chlorbenzen

3) nitrobenzen s atomovým vodíkem

4) benzen a chlormethan v přítomnosti chloridu hlinitého

1. Interakce anilinu s bromem se tvoří převážně

2. Jak methylamin, tak fenylamin

1) rozpustný ve vodě

2) mají silně alkalické prostředí vodného roztoku

3) interagují s Ca (OH) 2

4) se týkají primárních aminů


3. Fenylamoniumchlorid charakterizuje skutečnost, že on

1) má molekulární strukturu

2) bělicí bromovou vodu

3) reaguje s kyselinou chlorovodíkovou

4) interaguje s alkáliemi

4. Mezi těmito sloučeninami, s hydroxidem draselným a s kyselinou dusičnou, může interagovat

1) glycerin 3) anilin

2) alanin 4) ethylát sodný

5. Amfoterní vlastnosti

1) kyselina mravenčí 3) kyselina máselná

2) glycin 4) glycerin

6. Aminokyseliny nereagují s žádnou ze dvou látek:

1) NaOH a CH3OH 3) NaCl a CH4

2) CH3NH2 a Na4) NH3 a H20

7. Když jsou peptidy hydrolyzovány,

1) aminokyseliny 3) alkoholy

2) aminy 4) karboxylové kyseliny

8. Reaguje s glycinem

9. Aminokyseliny neinteragují s (co)

1) hydroxidy alkalických kovů

3) aromatické uhlovodíky

4) roztoky halogenovodíků

10. Pro a-aminokyseliny není izomerismus charakteristický

1) uhlíková kostra

2) ustanovení funkční skupiny

3) ustanovení o vícenásobné komunikaci

11. Činidlo pro bílkoviny není

1) Pb (N03) 2 + NaOH (g) 3) FeCl3

2) HN03 (konc.) 4) CuS04 + NaOH (g)

12. Glycin je látka, která

1) za normálních podmínek kapalina

2) má amfoterní vlastnosti

3) má štiplavou vůni

4) nereaguje s kyselinami

13. Základní vlastnosti řady sloučenin

C6H5NH2 -> CH3NH2 -> C2H5NH2

1) zesílený 3) nemění se

2) oslabení 4) nemění se monotónně

14. Který amin má silnější bazické vlastnosti než amoniak?

1) anilin 3) trimethylamin

2) difenylamin 4) trifenylamin

1. Který výrok platí pro methylamin?

1) je plynná látka

2) má barvu

3) je méně silná báze než amoniak

4) reaguje s vodíkem

2. Pro anilin není charakteristické:

1) silnější báze než amoniak

2) rozpustný ve vodě

3) tvoří soli při reakci s kyselinami

4) bělicí bromová voda

1) silnější báze než amoniak

2) rozpustný ve vodě

3) reaguje s alkáliemi

4) bělicí bromová voda

4. V interakci s anilinem je schopen vstoupit

1) kyselina dusičná 3) dusík

2) hydroxid draselný 4) chlorid sodný

5. Mezi produkty spalování aminů chybí

1) dusík 3) oxid uhelnatý (1 U)

2) amoniak 4) voda

6. Amfoterní vlastnosti

1) kyselina mravenčí 3) formalin

2) alanin 4) anilin

7. Anilin je tvořen reakcí N. N. Zinin v interakci

1) chlorbenzen s amoniakem

2) nitrobenzen s vodíkem v přítomnosti katalyzátoru

3) methylamin a chlorbenzen

4) benzen s amoniakem v přítomnosti chloridu hlinitého

8. Když aminokyseliny vzájemně interagují,

3) nová aminokyselina

4) sůl aminokyseliny

9. Glycin lze získat v jednom kroku z kyseliny

1) olejovitý 3) chloracet

2) propionický 4) 2-chlorpropionový

10. Nereaguje s kyselinou aminooctovou

1) hydroxid sodný 3) methanol

2) síran draselný 4) jódový vodík

11. Kyselina aminooctová interaguje s

1) ethylen 3) kyselina p-aminopropionová

2) vodík 4) oxid křemičitý (1 U)

12. Proteiny vykazují amfoterní vlastnosti, protože jejich molekuly zahrnují

1) aminoskupina a hydroxyl

2) karboxylová a aminoskupina

3) uhlovodíkový radikál a aminoskupina

4) funkční skupina - SH a hydroxyl

13. K detekci zbytků aromatických aminokyselin v proteinech použijte

1) xantoproteinová reakce

2) biuretová reakce

3) esterifikační reakce

4) hydrolytická reakce

14. Kyselina aminooctová interaguje s

1) etin 3) dusičnan sodný

2) heptan 4) methanol

1. Sloučeniny, které zahrnují funkční skupinu -NH2, patří do třídy

1) aminy 3) karboxylové kyseliny

2) nitrosloučeniny 4) aldehydy

2. Který výrok platí pro methylamin?

1) vykazuje základní vlastnosti

2) je méně silná báze než amoniak

3) nereaguje s kyselinou sírovou

4) reaguje s vodíkem

3. Nereaguje s roztokem hydroxidu sodného

1) glycin 3) methylacetát

2) methylamin 4) methylamoniumchlorid

4. Nejslabší projevy základních vlastností

1) NH3 3) C6H5NH2

2) CH3NH2 4) C2H5NH2

5. Interakce aminokyselin a kyseliny chlorovodíkové

1) tvoří se aminokyselinová sůl a báze

2) vzniká amoniak a karboxylová kyselina

3) je vytvořena sůl aminokyseliny

4) uvolňuje se vodík

6. Izopropylamin lze získat reakcí 2-ni-tropropanu s

1) chlorovodík 3) kyslík

2) bromová voda 4) vodík

7. Látka, jejíž vzorec je NH2CH7C (CH3) 2COOH, s ní nekomunikuje

1) kyselina sírová 3) fenol

2) ethanol 4) hydroxid sodný

8. Glutamin může reagovat s

2) hydroxid draselný

3) chlorid draselný

4) dimethyl ether

9. Interaguje s roztokem hydroxidu sodného

1) glycin 3) anilin

2) ethanol 4) methylamin

10. Vodný roztok glycinu obsahuje částice (částice)

4) všechny uvedené

11. Rozumí se primární struktura proteinu

1) sekvence aminokyselinových zbytků v polypeptidovém řetězci

2) prostorová konfigurace polypeptidového řetězce

3) tvar a relativní poloha jednotlivých sekcí makrochainu

4) spojení několika bílkovinných makromolekul Odpověď:

12. Aminokyseliny interagují s (co)

1) ethery

2) aromatické uhlovodíky

13. Anilin i alanin mohou interagovat

1) hydroxid draselný a uhličitan sodný

2) chlor a kyselina dusičná

3) jod a kyselina sírová


4) síran měďnatý (H) a octan olovnatý Odpověď:

14. S anilinem a alaninem je schopen reagovat

1) kyselina dusičná 3) propan

2) louh sodný 4) butylen

1. Není typické pro dimethylamin

1) je plynná látka

2) má barvu

3) vykazuje základní vlastnosti

4) je silnější báze než amoniak

2. Který výrok je pro propylamin nespravedlivý?

1) propyl a n rozpustný ve vodě

2) jeho vodný roztok má mírně kyselé prostředí

3) propylamin reaguje s HBg

4) propylaminové páry jsou těžší než vzduch

3. Pro fenylamin je následující prohlášení pravdivé:

1) jeho roztok má alkalické prostředí

2) tato báze je silnější než amoniak

3) lze získat redukcí nitrobenzenu

4) označuje sekundární aminy

4. Anilin i methylamin nereagují s

1) bromová voda

3) kyselina dusičná

4) hydroxid draselný

5. Ethylamin reaguje s 1) H20 2) MgCl


6. V interakci s anilinem je schopen vstoupit

1) hydroxid draselný

2) kyselina dusitá

3) roztok oxidu amonného stříbrného

7. S anilinem i dimethylaminem je schopen reagovat

1) kyselina dusičná 3) propan

2) louh sodný 4) butylen

8. Nejsilnější základní vlastnosti

9. První látka vykazuje silnější základní vlastnosti než druhá v páru

1) amoniak a dimethylamin

2) anilin a amoniak

3) methylfenylamin a anilin

4) trimethylamin a dimethylamin


10. Látka, jejíž vzorec je NH2-CH2-COOH, je

1) organická kyselina

2) organická báze

3) amfoterní látka

11. Kyselina aminooctová může být získána reakcí amoniaku s

1) kyselina octová 3) acetaldehyd

2) kyselina chloroctová 4) ethylen

12. Amfotericita fenylalaninu se projevuje jeho interakcí s roztoky

1) alkoholy 3) kyseliny a zásady

2) alkálie 4) střední soli

13. Látka, jejíž vzorec NH2CH2C (CH3) 2COOH interaguje

1) síran vápenatý 3) benzen

2) kyselina sírová 4) aceton

14. Tvorba peptidu


komunikace probíhá na úkor skupin

1. Terciární aminy

1) jsou organické kyseliny

2) jsou organické báze

3) nevykazují acidobazické vlastnosti

4) jsou organické amfoterní látky

2. Látka související s aminy má vzorec

3. Nereaguje s anilinem

4. Dimethylamin je látka, která

1) je krystalický za normálních podmínek

2) má štiplavou vůni

3) reaguje s hydroxidy kovů alkalických zemin

4) tvoří sůl s kyselinou křemičitou

5. Který výrok platí pro dimethylamin?

1) tato látka je za běžných podmínek krystalická

2) se nerozpouští ve vodě

3) reaguje s hydroxidy kovů alkalických zemin

4) mění barvu fenolftaleinu

6. Amin, jehož strukturní vzorec je CH3-N (C6H5) -CH = CH2, se týká

1) primární aminy

2) sekundární aminy

3) terciární aminy

4) kvartérní aminy

7. Ethylamin lze získat reakcí

1) C2H6 a H0N02 3) CH30H a N2

2) C2H5N02 a H24) CH3-CH3 a NH3

8. Jak propylamin, tak anilin

1) vytvoří se sraženina s bromovou vodou

2) jsou silné základy

3) reagují s kyselinou sírovou

4) reagovat s benzenem

9. S cílem zvýšit základní vlastnosti látky jsou umístěny


1) CH3NH2 - * C2H5NH, -> C6H5NH2

2) C2H5NH2 -► CH3NH2 -> c6h5nh2

3) c6h5nh2 - * ch3nh2 -> c2h5nh2

4) c6h5nh2 -► c2h5nh2 - * ch3nh2

10. Kyselina aminooctová interaguje s

1) etin 3) dusičnan sodný

2) heptan 4) kyselina sírová

N. Methylamin může být získán interakcí

1) CH4 a H0N02 3) [CH3NH3] C1 a KOH

2) CH30H a N2 4) CH3-CH3 a NH2

12. Pevnost základny se zvyšuje v řadě

1) methylamin -> amoniak -> anilin

2) amoniak -> dimethylamin - »anilin

3) trimethylamin -> anilin - »amoniak

4) anilin - "amoniak" methylamin

13. interaguje s glycinem

1) alanin 3) nitroglycerin

2) dusík 4) vodík


14. Funkční skupiny obsažené v radikálech tvořících makromolekulu proteinu,

1) jsou umístěny vně spirály a zajišťují tvorbu terciární struktury proteinu

2) jsou směrovány podél polypeptidového řetězce a poskytují stabilitu primární struktury

3) směřuje dovnitř spirály a poskytuje sílu sekundární struktury

4) jsou umístěny náhodně, protože nevykonávají žádnou funkci

1. Butinový amin nereaguje

1) voda 3) roztok HC1

2) roztok NaOH 4) roztok H2S04

2. Který výrok je pro propylamin nespravedlivý?

1) propylamin je rozpustný ve vodě

2) jeho vodný roztok má mírně kyselé prostředí

3) propylamin reaguje s HBg

4) propylamin při zahřívání reaguje s chlormethanem

3. Kolik isomerních aminokyselin má C4H902N?

1) tři 2) čtyři 3) pět 4) šest

4. Vodné roztoky nasycených aminů jsou střední povahy.

1) neutrální 3) alkalický

2) kyselina 4) amfoterní

5. Propylamin lze získat interakcí látek:

1) C3H8 a H0N02 3) C3H7OH a NH3

2) C3H7OH a N2 4) CH3-CH3 a NH3

6. Aminokyselina octová reaguje s každou ze dvou látek:

1) HC1, KOH3) C2H5OH, Na ^

2) NaCl, NH3 # 4) CO, HN03

7. Vzorec kyseliny aminooctové -

8. Nereaguje s alaninem

9. Proteiny po expozici zblednou

1) NL) 3 (konc.) 3) Cu (OH) 2

2) H2S04 (kohu.) 4) [Ag (NH3) j] OH

10. Kyselina aminooctová interaguje s

1) dusičnan měďnatý (H) 3) methanol

2) oxid hlinitý 4) heptan

11. Primární struktura proteinů je díky

1) disulfidové můstky 3) kovalentní vazby

2) iontové vazby 4) vodíkové vazby

1) se týká aromatických aminů

2) se mohou účastnit polykondenzačních reakcí

3) nereaguje s bázemi

4) neinteraguje s kyselinou dusičnou

13. Je schopen interagovat s alaninem

1) sodík 3) dusík

2) hexen-1 4) toluen


14. Který úsudek o proteinu & x je pravdivý?

1) proteiny jsou hydrolyzovány na aminy

2) amidové vazby jsou přítomny v proteinových makromolekulách

3) při interakci s kyselinou dusičnou se vytvoří černé zbarvení

4) primární struktura proteinů je určena vodíkovými vazbami Odpověď:

1. Převládající produkty spalování ethylaminu jsou

2. Anilin může interagovat

1) hydroxid sodný

2) bromová voda

3) vodný amoniak

4) chlorid sodný


3. V anilinové molekule se vliv skupiny -C6H5 na skupinu -NH2 projevuje ve skutečnosti, že

1) zvyšuje hustotu elektronů na atomu dusíku

2) jsou vylepšeny základní vlastnosti

3) vlastnosti látky jako báze oslabují

4) zvyšuje hustotu elektronů v polohách 2,4,6 aromatického kruhu

4. Dimethylamin může interagovat

1) síran draselný 3) hydroxid vápenatý

2) voda 4) uhličitan sodný

5. Slabší báze než amoniak je

1) ethylamin 3) diethylamin

2) dimethylamin 4) difenylamin

6. Nitrosloučenina se převede na amin reakcí s

1) kyslík 3) vodík

2) bromová voda 4) chlorovodík

7. Hlavní vlastnosti aminů jsou méně výrazné než v amoniaku?

1) methylamin 3) diethylamin

2) trifenylamin 4) trimethylamin

8. Izomer kyseliny aminomáselné není

9. Fialové zbarvení se objeví, když je vystaveno proteinu

1) roztok oxidu amonného stříbrného

2) soli mědi (I) v alkalickém roztoku

3) koncentrovaná kyselina dusičná

4) roztok chloridu železitého (W)

10. Látka, jejíž vzorec je C6H5-CH2-CH (NH2) -COOH,

1) tvoří silně kyselý vodný roztok

2) nereaguje s alkáliemi

3) nereaguje s kyselinami

4) se tvoří během hydrolýzy proteinů

11. S methylaminem a glycinem může reagovat

1) hydroxid hlinitý 3) hydroxid draselný

2) kyselina octová 4) dusičnan sodný

12. Aminokyseliny nereagují

1) ethylalkohol

2) kyseliny a zásady

3) uhličitan sodný

4) nasycené uhlovodíky

13. Která z následujících látek nebude interagovat s kyselinou 2-aminobutanovou?

1) hydroxid draselný 3) kyselina sírová

2) methanol 4) síran sodný

14. Která z následujících reakcí charakterizuje aminokyseliny jako báze?

1) H2N-CH2COOH + CH3-CH (NH2) -COOH - "

2) CH3-CH (NH2) -COOH + NaOH -►

3) H2N-CH2COOH + HC1 -> Cl-NH ^ CH2COOH

4) 4NH2CH2COOH + 902 - »8C02 + 10H20 + 2N2

Otázka 18. Vztah uhlovodíků a organických sloučenin obsahujících kyslík.

Příklad 7. V daném transformačním schématu

C2H2 -2C CHjCHO -> Y-> C2H4

Látky X a Y jsou:

1) C2H6 4) CH3CH2C1

2) CH3COOH 5) C2H5ON

Zapište si čísla vybraných látek do tabulky.


Vytvoříme reakční rovnice.

První látkou v transformačním schématu je acetylen CH = CH. Hydratací acetylenem se získá acetanaldehyd CH3CHO: CH = CH + H20 -►CH3-CHO (látka X - H20).

Během redukce aldehydů vodíkem se vytvářejí alkoholy. Ethylen se získává intramolekulární dehydratací ethylalkoholu:

CH3CHO + H2 -> CH3CH2OH (látka Y - CH3CH2OH) CH3CH2OH -► H20 + CH2 = CH2 Odpověď: 35.

Příklad 8. V daném transformačním schématu

ethane -► X - * Y -► butadien-1,3 látky X a Y jsou:

Alanin interaguje s toluenem

Výběr úkolů č. 15 USE v chemii

[1] Ze seznamu níže vyberte dvě látky, se kterými anilin reaguje.

1) Br2 2) H203) C6H64) HNO3 5) NaOH

[3] Ze seznamu vyberte dvě látky, se kterými fruktóza reaguje..

1) C6H6 2) Ag20 (NH3p - p) 3) H2 4) NaCl5) 02

[5] Z níže uvedeného seznamu vyberte dvě látky, se kterými ethylamin reaguje..

1) vodík
2) hydroxid draselný
3) alanin
4) chlorid hlinitý (p - p) 5) kyselina křemičitá

[7] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými škrob reaguje.

1) H2
2) 02
3) NaOH
4) Ag20 (NH3p - p) 5) I2

[9] Ze seznamu níže vyberte dvě látky, se kterými fruktóza nereaguje.

1) C2H6
2) Cu (OH) 23) NaCl
4) H2
5) 02

[2] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými alanin reaguje.

1) hydroxid draselný 2) glycin
3) síran sodný 4) benzen 5) sulfid mědi

[4] Z níže uvedeného seznamu vyberte dvě látky, se kterými glycin reaguje.

1) methanu
2) voda
3) ethanol
4) síran sodný 5) kyselina chlorovodíková

[6] Z níže uvedeného seznamu vyberte dvě látky, se kterými reaguje triethylamin..

1) vodík
2) kyselina jodovodíková 3) benzen
4) kyslík
5) chlorová voda

[8] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými glukóza reaguje.

1) H2S04 (konc.) 2) Ag20 (NH3p - p) 3) NaOH
4) H20
5) NaCl

[10] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými alanin reaguje.

1) cystein
2) síran sodný
3) amoniak
4) oxid křemičitý (IV) 5) benzen

1) CH30H
2) CH3Br
3) CH3NH3 + NO3-4) C2H5NH2
5) HCOOH

[13] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými reagují jak anilin, tak glukóza.

1) NaOH
2) Br 2
3) [Ag (NH3) 2] OH4) H2
5) NaHC03

[15] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými stříbrné zrcadlo reaguje.

1) celulóza 2) ribóza
3) sacharóza 4) glukóza

[17] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které lze v jednom kroku získat z ethylaminu.

1) dusík
2) glycin
3) diethylamoniumchlorid 4) dimethylamin
5) ethanal

[19] Z navrhovaného seznamu vyberte dva páry látek, jejichž interakce tvoří sůl.

1) methylamin a kyselina sírová 2) anilin a bromová voda
3) glycin a methanol
4) alanin a hydroxid sodný
5) ethylamin a kyselina dusitá

[12] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými reagují jak alanin, tak fruktóza.

1) hydrogenuhličitan sodný
2) methanol
3) roztok oxidu amonného stříbra 4) hydroxid měďnatý
5) diethylether

[14] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými reaguje dimethylamin.

1) HCI
2) AlCl3p - p3) KOH4) C6H6
5) H2Si03

[16] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které vstupují do hydrolytické reakce.

1) ribóza
2) celulóza
3) alanin
4) glycylglycin 5) methylamin

[18] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které reagují s celulózou.

1) H2
2) [Ag (NH3) 2] OH3) CH3COOH
4) H2S04 (konc.)
5) Cu

[20] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které nevstoupí do esterifikační reakce.

1) celulóza
2) fenylalanin 3) glukóza
4) methylamin 5) anilin

[21] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které mohou vznikat během hydrolýzy proteinů v přítomnosti hydroxidu sodného.

1) C6H5N02
2) CH3COONa
3) NH2CH2COONa
4) CH3NHC2H5
5) C6H5CH2CH (NH2) COONa

[23] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které reagují jak s glycinem, tak s methylaminem..

1) chlorovodík
2) hydroxid draselný
3) kyslík
4) hydrogenuhličitan draselný; 5) vodík

[25] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které mohou vzniknout během hydrolýzy proteinu.

1) C15H31COOH
2) CH3CH2NH2
3) HOOC-CH2-NH2
4) HOOC - C4H6 - N02
5) C6H5-CH2-CH (NH2) COOH

[27] Vyberte dvě látky, které reagují při pokojové teplotě s kyselými i alkalickými roztoky.

1) anilin
2) fenylalanin
3) ethylamin
4) alanin dipeptid 5) sacharóza

[29] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které nevstoupí do hydrogenační reakce.

1) fruktóza
2) stearin trioleát 3) methylamin
4) škrob
5) anilin

[22] Vyberte dvě látky, které s látkou nereagují:

1) bromová voda
2) kyselina dusitá 3) síran sodný
4) methanol
5) dimethyl ether

[24] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, s nimiž fruktóza i glukóza reagují.

1) vodík
2) roztok oxidu amonného stříbra 3) chlorid sodný
4) kyselina sírová (konc.)
5) zinek

[26] Vyberte dvě látky, které tvoří soli s hydroxidem sodným.

1) anilin
2) alanin
3) methylester glycinu 4) sacharóza
5) triethylamin

[28] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, jejichž hlavní vlastnosti jsou méně výrazné než amoniak.

1) anilin
2) difenylamin 3) ethylamin
4) methylamin
5) trimethylamin

[30] Z navrhovaného seznamu vyberte dva typy reakcí, které jsou charakteristické pro glukózu.

1) hydrolýza
2) esterifikace
3) hydrohalogenace 4) neutralizace
5) fermentace

[31] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které se tvoří během hydrolýzy tristearátu glycerolu v přítomnosti kyseliny chlorovodíkové..

1) C17H33COCI
2) C17H35COOH
3) C17H33COOH
4) CH20H - CH (OH) - CH20H) CH 2C1 - CHC1 - CH2CI

[33] Z níže uvedeného seznamu vyberte dvě látky, které reagují s kyselinou chlorovodíkovou.

1) glukóza
2) anilin
3) nitrobenzen
4) glycinát sodný
5) kyselina palmitová

[35] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými sacharóza interaguje.

1) O 2
2) NaCl
3) [Ag (NH3) 2] OH4) 12, p - p
5) H20, H +

[32] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které se vytvářejí během hydrolýzy ethylesteru glycinu v alkalickém prostředí..

1) CH3CH (NH2) COONa2) CH3CH2 ONa
3) NH2CH2COOH
4) CH3CH20H

5) NH2CH2COONa

[34] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které nereagují s roztokem hydroxidu sodného.

1) dimethylamin
2) cystein dipeptid 3) anilin
4) alanin
5) ethylamoniumchlorid

[36] Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, jejichž interakce vytváří anilin.

1) chlorbenzen a dusík
2) nitrobenzen a vodík
3) benzen a kyselina dusičná
4) fenylamoniumchlorid a alkálie 5) amoniak a benzen

Aniline. Vlastnosti anilinu.

Anilin (fenylamin) C5H5NH2 - zástupce třídy aromatických aminů, ve kterých je aminoskupina navázána přímo na benzenový kruh.

Anilinová struktura.

Osamělý pár atomu dusíku reaguje s n-systémem benzenového kruhu. Interakce může být reprezentována takto:

Na atom dusíku se objevuje částečně pozitivní náboj a základní vlastnosti se snižují. Naopak v benzenovém kruhu se naopak zvyšuje hustota elektronů, a nejsilněji v poloze ortho a para:

Fyzikální vlastnosti anilinu.

Anilin je bezbarvá olejovitá kapalina, lehce těžší než voda, mírně rozpustná ve vodě, ale dobrá v ethanolu a benzenu.

Získání anilinu.

1. Hlavním způsobem, jak získat anilin, je proces redukce nitrobenzenu. K tomu použijte katalyzátor nikl nebo měď při 250–350 ° C:

Laboratoř používá redukci zinku v kyselém prostředí nebo hliníku v alkalickém prostředí:

Chemické vlastnosti anilinu.

Anilin je slabší základna než alifatické aminy elektronový pár dusíku je částečně posunut na benzenový kruh.

Anilin reaguje se silnými kyselinami za vzniku fenylamoniových solí, které jsou rozpustné ve vodě, ale nerozpustné v nepolárních organických rozpouštědlech:

2. Anilin vstupuje do elektrofilní substituční reakce v bezpopelném kruhu. Aminoskupina řídí substituci v ortho a para poloze. Anilin se snadno bromuje, s bílou sraženinou:

3. Anilin reaguje s koncentrovanou kyselinou dusičnou s explozí. Po celou dobu reakce můžete chránit aminoskupinu (před nitrací ji přeměnit na amidovou skupinu) a po nitraci hydrolyzovat amid za vzniku původní aminoskupiny:

3. Při interakci s kyselinou dusitou vznikají diazoniové soli:

4. Anilin je snadno oxidovatelný, tmavší během skladování. Pokud na anilin působíte s bělicím prostředkem, pak vodný roztok anilinu zafarbí na intenzivně fialově. Tato reakce je kvalitativní..

Použití anilinu.

Anilin se používá hlavně pro syntézu léčiv a barviv:

Aminokyseliny. Úkoly pro přípravu na zkoušku.

Aminokyseliny. Testujte úkoly s výběrem dvou možností odpovědi.

Vyberte dva výroky platné pro alanin.

1) rozpustný ve vodě

2) je aromatický amin

3) vstupuje do polykondenzační reakce

4) je přírodní polymer

5) nenastává v přírodě

Odpověď: 13

Vyberte dva výroky platné pro glycin..

1) nerozpustný ve vodě

2) krystalická látka

3) obsahuje dvě funkční skupiny

4) je primární amin

5) má štiplavou vůni

Odpověď: 23

Vyberte dva výroky platné pro alanin

1) estery forem

2) je amfoterní organická sloučenina

3) lze získat z benzenu v jednom stupni

4) změní lakmusovou modř

5) je kapalina za normálních podmínek

Odpověď: 12

Vyberte dvě potvrzení fenylalaninem

1) označuje a-aminokyseliny

2) nereaguje s methanolem

3) netvoří soli

5) roztok fenylalaninu má silně alkalickou reakci

Odpověď: 14

Vyberte dva výroky, které nejsou pro fenylalanin pravdivé

1) rozpustný ve vodě

3) nachází se v přírodě

4) reaguje s kyselinami

5) patří do třídy fenolů

Odpověď: 25

Vyberte dva příkazy, ne spravedlivé pro aminokyselinu.

1) estery forem

2) je amfoterní organická sloučenina

3) reaguje s metanem

4) produkty interakce s jinými látkami mohou obsahovat peptidovou vazbu

5) je kapalina za normálních podmínek

Odpověď: 35

Vyberte dva výroky, které platí pro alanin i anilin.

1) rozpustný ve vodě

2) patří do třídy aminů

3) reagují s kyselinami

4) hořet za vzniku dusíku

5) složení molekul zahrnuje nitroskupiny

Odpověď: 34

Vyberte dva výroky, které platí pro glycin i methylamin..

1) reagovat s vodou

2) patří do třídy aminokyselin

3) reagují s alkáliemi

4) reagují s kyselinou dusičnou

5) aminoskupiny se skládají z molekul

Odpověď: 45

Vyberte dva výroky, které platí pro glycin i alanin.

1) jsou amfoterní organické sloučeniny

2) estery forem

3) reagovat s vodou

4) reagovat s mědí

5) jsou homology dimethylaminu

Odpověď: 12

Vyberte dva výroky, které ne platí pro glycin a fenylalanin.

1) pevné látky za normálních podmínek

2) se týkají a-aminokyselin

3) jsou schopni vytvářet reakce s peptidovými vazbami v reakcích

4) vykazují pouze základní vlastnosti

5) se může tvořit během oxidace aminů

Odpověď: 45

Vyberte si dva výroky, které ne platí pro glycin i alanin.

1) se mohou účastnit polykondenzačních reakcí

2) reagovat stříbrné zrcadlo

3) rozpustný ve vodě

4) při interakci s kyselinami vytvářejí soli

5) jejich vodné roztoky mají kyselé prostředí

Odpověď: 25

Z navrhovaného seznamu reakcí vyberte dvě takové, do kterých může glycin vstoupit.

Odpověď: 14

Z navrhovaného seznamu reakcí vyberte dvě, do kterých může fenylalanin vstoupit.

Odpověď: 34

Z navrhovaného seznamu reakcí vyberte dvě takové, do kterých může vstoupit alanin.

Odpověď: 25

Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které jsou homology glycinu

Odpověď: 24

Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které jsou strukturními izomery alaninu.

1) kyselina methylaminooctová

3) kyselina 3-aminopropanová

4) ethylaminoctová kyselina

5) kyselina 2-aminobutanová

Odpověď: 13

Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které jsou strukturními izomery kyseliny a-aminobutanové.

1) kyselina a-aminomáselná

2) kyselina a-amino-a-methylpropanová

3) kyselina 2-amino-3-methylbutanová

4) methylester kyseliny a-aminobutanové

5) kyselina 3-aminobutanová

Odpověď: 25

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, se kterými může reagovat kyselina aminooctová.

1) síran sodný

Odpověď: 45

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, se kterými může alanin reagovat.

1) kyselina sírová

2) chlorid sodný

5) síran hlinitý

Odpověď: 13

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, se kterými může glycin reagovat.

3) hydroxid draselný

Odpověď: 34

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, se kterými může reagovat kyselina a-aminopropanová.

2) hydroxid barnatý

3) kyselina dusičná

4) síran draselný

Odpověď: 23

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, se kterými může fenylalanin reagovat.

1) kyselina chlorovodíková

4) chlorid železitý

Odpověď: 15

Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, které mohou vstoupit do adiční reakce s kyselými roztoky.

1) kyselina a-aminomáselná

Odpověď: 12

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou vstoupit do esterifikační reakce.

Odpověď: 34

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou podstoupit hydrohalogenační reakci.

3) kyselina ethanová

Odpověď: 15

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou vstoupit do polykondenzační reakce.

Odpověď: 24

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou vstoupit do esterifikační reakce.

Odpověď: 13

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které nemohou vstoupit do polykondenzační reakce.

1) kyselina tereftalová

4) kyselina aminooctová

Odpověď: 23

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou reagovat s HC1 za vzniku soli.

5) kyselina 2-aminomáselná

Odpověď: 35

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou spolu navzájem vstoupit do esterifikační reakce.

Odpověď: 15

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou vstoupit do polykondenzační reakce.

Odpověď: 34

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou reagovat s HC1

Odpověď: 35

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou reagovat s hydroxidem sodným:

Odpověď: 23

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou reagovat s hydroxidem draselným:

Odpověď: 14

Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými mohou reagovat jak kyselina 2-aminopropanová, tak ethylamin

2) hydroxid sodný

5) kyselina chlorovodíková

Odpověď: 45

Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými mohou reagovat jak glycin, tak ethylamin

3) síran měďnatý

4) kyselina sírová

Odpověď: 14

Z navrhovaného seznamu vyberte dvě látky, se kterými mohou reagovat alanin a anilin

3) hydroxid sodný

Odpověď: 15

Z navrhovaného seznamu vyberte dva páry látek, z nichž každá reaguje s kyselinou aminooctovou.

Odpověď: 15

Z navrhovaného seznamu látek vyberte dvě takové, aby při reakci s kyselinou sírovou vytvořily sůl

2) kyselina propanová

3) kyselina a-aminovalerová

Odpověď: 34

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, které mohou podstoupit hydrolytickou reakci.

2) Alaninmethylester

4) methylát sodný

Odpověď: 24

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, jejichž vodné roztoky mají alkalické prostředí.

2) Alaninmethylester

3) ethylát sodný

5) draselná sůl glycinu

Odpověď: 35

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, jejichž vodné roztoky mají alkalické prostředí:

1) glycin isopropylether

3) fenolát sodný

4) kyselina aminofocus

5) sodná sůl alaninu

Odpověď: 35

Z navrhovaného seznamu reakcí vyberte dvě, které lze použít pro syntézu glycinu:

Odpověď: 23

Z navrhovaného seznamu reakcí vyberte dvě takové, pomocí kterých lze získat alanin.

Odpověď: 35

Z navrhovaného seznamu látek vyberte dvě z těch, které při reakci s vodným roztokem hydroxidu sodného netvoří sůl jako konečný produkt..

3) glycin hydrochlorid

4) kyselina methylaminooctová

Odpověď: 12

Z navrhovaného seznamu sloučenin vyberte dvě látky, jejichž vodné roztoky mají alkalické prostředí.

Odpověď: 15

Uvádí se následující schéma transformace látek:

kyselina octová X glycin

Určete, které z těchto látek jsou látky X a Y.

 • 1. HCI
 • 2. CH3NH2
 • 3. NH3
 • 4. ClCH2Chladný
 • 5. H2Ó

Odpověď: 43

Uvádí se následující schéma transformace látek:

glycin methylester glycin NH2CH2COONa

Určete, které z těchto látek jsou látky X a Y

 • 1. Na2TAK4
 • 2. NaCl
 • 3. H2Ó
 • 4. HCI
 • 5. NaOH

Odpověď: 35

Uvádí se následující schéma transformace látek:

kyselina chloracetová kyselina aminooctová Y

Určete, které z těchto látek jsou látky X a Y

 • 1. HNO3
 • 2. NH2CH2Gauč3
 • 3. KOH
 • 4. NH3
 • 5. NH2CH2COOC2H5

Odpověď: 42

Z navrhovaného seznamu tříd látek vyberte dvě z těch, se kterými alanin interaguje.

3) bazické oxidy

4) aromatické uhlovodíky

5) ethery

Odpověď: 23

Z navrhovaného seznamu tříd látek vyberte dvě, se kterými fenylalanin nereaguje.

5) ethery

Odpověď: 35

Aminokyseliny. Soulad s předpisy.

Nastavte shodu mezi názvem látky a třídou / skupinou organických sloučenin, do které tato látka patří: do každé polohy označené písmenem vyberte odpovídající pozici označenou číslem.

3) aromatický amin

4) aromatický alkohol

5) alifatický amin

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

LÁTKASKUPINA TŘÍD / ORGANICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
ABNAG

Odpověď: 2132

Nastavte shodu mezi názvem látky a třídou / skupinou organických sloučenin, do které tato látka patří: do každé polohy označené písmenem vyberte odpovídající pozici označenou číslem.

C) kyselina karbolová

3) primární amin

6) aromatický alkohol

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

LÁTKASKUPINA TŘÍD / ORGANICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
ABNAG

Odpověď: 3425

Nastavte shodu mezi názvem látky a třídou / skupinou organických sloučenin, do které tato látka patří: do každé polohy označené písmenem vyberte odpovídající pozici označenou číslem.

5) karboxylová kyselina

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

LÁTKASKUPINA TŘÍD / ORGANICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
ABNAG

Odpověď: 6542

Nastavte soulad mezi vzorci látek a činidlem, s nimiž je lze rozlišit: pro každou pozici označenou písmenem vyberte odpovídající polohu označenou číslem

A) propen a propin

B) kyselina mravenčí a octová

C) fenol a anilin

D) glycin a anilin

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

LÁTKOVÉ FORMULÁRYČINIDLO
ABNAG

Odpověď: 1154

Nastavte soulad mezi vzorci látek a činidlem, s nimiž je lze rozlišit: pro každou pozici označenou písmenem vyberte odpovídající polohu označenou číslem.

A) hexan a ethanol

B) aceton a glycin

C) methanol a terc-butylalkohol

D) alanin a glycerin

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

LÁTKOVÉ FORMULÁRYČINIDLO
ABNAG

Odpověď: 3232

Nastavte shodu mezi výchozími materiály a produktem, který je vytvořen v důsledku reakce mezi nimi: pro každou pozici označenou písmenem vyberte odpovídající polohu označenou číslem

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

ZDROJEREAKČNÍ PRODUKT
ABNAG

Odpověď: 3314

Nastavte shodu mezi výchozími materiály a produktem, který je vytvořen v důsledku reakce mezi nimi: pro každou pozici označenou písmenem vyberte odpovídající polohu označenou číslem

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

ZDROJEREAKČNÍ PRODUKT
ABNAG

Odpověď: 2263

Nastavte shodu mezi výchozími materiály a produktem, který je vytvořen v důsledku reakce mezi nimi: pro každou pozici označenou písmenem vyberte odpovídající polohu označenou číslem.

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

ZDROJEREAKČNÍ PRODUKT
ABNAG

Odpověď: 5634

Nastavte shodu mezi výchozími materiály a produktem, který je vytvořen v důsledku reakce mezi nimi: pro každou pozici označenou písmenem vyberte odpovídající polohu označenou číslem.

A) propanetriol-1,2,3 + kyselina dusičná

B) methylamin + kyselina chlorovodíková

C) glycin + kyselina sírová

D) kyselina aminopropanová + methanol

1) methylamoniumchlorid

2) glycin sulfát

4) kyselina methylaminopropanová

5) propylester kyseliny aminopropanové

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

ZDROJEREAKČNÍ PRODUKT
ABNAG

Odpověď: 6124

Nastavte shodu mezi výchozími materiály a možným (a) organickým produktem (produkty) této reakce: pro každou pozici označenou písmenem vyberte odpovídající polohu označenou číslem.

1) hydrosulfitová kyselina p-aminopropanová

2) síran kyseliny p-aminopropanové

3) 3-aminopropionát sodný

4) hydrosulfát kyseliny a-aminopropanové

5) látky neinteragují

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

REAKCE PRODUKTŮZDROJE
ABNAG

Odpověď: 3235

Nastavte soulad mezi vzorcem látky a barvou indikátoru methyl oranžové barvy ve vodném roztoku: pro každou pozici označenou písmenem vyberte odpovídající pozici označenou číslem.

Vybraná čísla si zapište do tabulky pod odpovídající písmena.

ZDROJEMALOVÁNÍ