Expozice člověka hliníku

Stanovení koncentrace hliníku v krevním séru použitém pro diagnostiku chronické otravy hliníkem.

Sérový hliník.

Hliník (Al), Krev.

Atomová adsorpční spektrometrie (AAS).

Μg / l (mikrogramy na litr).

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se připravit na studii?

 • Nejezte 2-3 hodiny před analýzou, můžete pít čistou neperlivou vodu.
 • Před analýzou nekuřte 30 minut.

Přehled studie

Hliník je v přírodě nejběžnějším kovem, který je toxický pro nervovou a kostní tkáň, když se hromadí v těle. Je součástí bauxitu, kaolinitu, sparu a dalších sloučenin a je široce používán v průmyslu. Normálně je přítomen u zdravého člověka v množství 30-50 mg. Jeho nejvyšší koncentrace - 60% - se nachází v kostní tkáni, 25% - v plicním parenchymu a 1-3% v játrech a mozku. S věkem se koncentrace hliníku zvyšuje. Jeho role v lidském těle není zcela jasná..

Hlavními zdroji hliníku jsou potraviny a voda. Většina se nachází v kakau, čaji, bylinách a koření. Dospělá žena spotřebuje asi 7,2 mg hliníku denně, dospělý muž spotřebuje 8,6 mg. Absorpce hliníku je zvýšena sníženým pH žaludku (hyperkyselinová gastritida) a anémií s nedostatkem železa. Protože absorpce hliníku z gastrointestinálního traktu dospělého je pouze 0,1 až 0,3%, intoxikace potravinami prakticky nedochází. Pravidelné používání antacid a pufrovaného aspirinu může zvýšit hladinu přicházejícího hliníku více než 1000krát.

K diagnostice intoxikace hliníkem se měří jeho koncentrace v krvi. Odráží celkové množství hliníku v těle a je preferovaným testem pro diagnostiku chronické otravy..

U pracovníků zaměstnaných ve výrobě spojené s výrobou nebo použitím tohoto kovu lze pozorovat intoxikaci hliníku. V tomto případě je hliník dodáván hlavně inhalací. Dlouhodobá expozice hliníku v těle zvyšuje riziko vzniku fibrózní alveolitidy, alveolární proteinózy, astmatu a maligních nádorů plic a močového měchýře. Navíc je spojena s poškozenou pamětí. Převážná většina případů intoxikace hliníkem však není spojena s vlastnostmi odborné činnosti, ale s dlouhodobou hemodialýzou a užíváním drog obsahujících hliník..

Hlavní cestou vylučování hliníku je vylučování močí. Proto se může akumulovat u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin. U pacientů s chronickým selháním ledvin (CRF), kteří jsou na hemodialýze, je největší riziko chronické intoxikace. Roztoky používané pro hemodialýzu obsahují malé množství hliníku, který se postupně hromadí u pacienta s CRF v konečném stadiu. Dalším zdrojem hliníku v této skupině pacientů jsou pojiva obsahující fosfor obsahující hliník. Kromě toho urémie zvyšuje absorpci hliníku v tenkém střevě a hemodialýza nezajišťuje jeho odstranění z těla. Tyto faktory vedou k tomu, že pacienti na hemodialýze mají nejvyšší koncentraci hliníku v krvi. Trvalé zvyšování hliníku se projevuje toxickými účinky na kost a nervovou tkáň. Koncentrace hliníku nad 30 μg / l je spojena s osteomalacií, nad 80 μg / l - s encefalopatií zvanou dialyzační demence. Příznaky osteomalacie jsou bolest kostí, nejčastěji v bederní páteři, zvýšená lordóza a patologické fraktury. Dialyzační demence se projevuje zhoršeným chováním a řečí, poruchami paměti a také křečovým syndromem.

Předčasně narozené děti, které dostávají parenterální výživu, jsou také ohroženy intoxikací hliníku. Mechanismy vylučování hliníku ledvinami u kojenců jsou méně rozvinuté než u dospělých a až 75% přicházejícího hliníku je zadrženo v jejich těle. Proto dlouhodobé používání parenterálních výživových směsí obsahujících malé množství hliníku vede k jeho hromadění v těle. Otrava hliníkem v dětství má v dětství nezvratné účinky. Použití standardních roztoků pro parenterální výživu po dobu 10 dnů je tedy spojeno s rizikem neurologických abnormalit po 18 měsících a snížením hustoty kostí po 13–15 letech.

Hladina hliníku se také zvyšuje u pacientů s kovovými kloubními protézami. Jeho koncentrace nad 10 μg / l odráží opotřebení částí protézy.

Protože zvýšená koncentrace hliníku má všestranné toxické účinky, je analýza hliníku v krvi doplněna řadou dalších laboratorních a instrumentálních metod.

Na co se studie používá??

 • Stanovení hladiny hliníku u pacienta, který je dlouhodobě na hemodialýze, dostává antacida nebo dostává parenterální výživu.
 • Vyjasnit příčiny demence nebo osteomalacie u pacienta, který byl dlouhodobě na hemodialýze, užívá antacida nebo dostává parenterální výživu.
 • Pro diagnostiku chronické otravy hliníkem u pracovníků zaměstnaných ve výrobě nebo použití hliníku.

Když je naplánována studie?

 • S příznaky demence u pacienta, který je dlouhodobě na hemodialýze (dialyzační demence): se zhoršeným chováním, afázií, poškozením paměti a myoklonem.
 • S osteomalacíou u pacienta, který je dlouhodobě na hemodialýze nebo užívá antacida: běžná bolest kostí, zejména v bederní páteři, zvýšená bederní lordóza a patologické zlomeniny.
 • Vyšetření předčasně narozených dětí, které dostávají parenterální výživu po dlouhou dobu.
 • Při profesionálním vyšetřování pacienta v kontaktu s hliníkem.

Co znamenají výsledky??

Referenční hodnoty: 0 - 15 mcg / l.

Příčiny zvýšené hladiny hliníku v krvi:

 • chronická otrava hliníkem;
 • prodloužená hemodialýza;
 • prodloužené zneužívání antacid nebo pufrovaného aspirinu;
 • dlouhodobá kompletní parenterální výživa;
 • opotřebení částí hliníkové protézy.

Snížení hladiny hliníku v krvi nemá žádnou diagnostickou hodnotu.

Co může výsledek ovlivnit?

Při použití jódu nebo kontrastních látek obsahujících gadolinium se studie doporučuje provést nejdříve 4 dny.

Účelem této analýzy není diagnostikovat akutní otravu hliníkem..

Pozor! Populární hliník ničí mozek

Hliník je nejčastější kov, který je přítomen v zemské kůře. Nová studie publikovaná společností Frontiers in Neurology však varuje, že nadměrné množství hliníku v těle může způsobit Alzheimerovu chorobu a další formy demence, a proto předčasnou smrt.

Vědci tvrdí, že léčiva, potraviny, voda z kohoutku, antiperspirační deodoranty a dokonce kojenecká výživa obsahují hliník. Vysoký stupeň jeho dopadu na lidi v naší době způsobil epidemii mozkových onemocnění a předčasných úmrtí..
Profesor na univerzitě Kiel Christopher Axley, který studoval vliv hliníku na člověka, dospěl k závěru, že jeho použití v každodenním životě je hlavním faktorem Alzheimerovy choroby, to znamená, že pomalá akumulace kovu v mozku způsobuje poškození neuronů.
Exley, profesor bio-anorganické chemie v laboratoři Lennard-Jones, dnes charakterizuje „věk hliníku“, přičemž poznamenává, že lidé jej nyní získávají z různých zdrojů. A přestože se lidské tělo dokáže přirozeně osvobodit od nadbytku tohoto kovu, často se hromadí rychleji, než je vylučováno, což vede k mozkovým onemocněním.
V nedávných pracích popisuje Exley hliník jako „ekotoxin“, ke kterému je řada vědců skeptická. S odvoláním na dřívější studie, včetně těch, kde byl průkopníkem, Exley varuje, že hliník způsobuje nejvíce poškození v dlouhodobém horizontu, nikoli krátkodobou dynamiku akumulace, s níž většina vědců souhlasí.
Když je dosaženo určitých prahů toxicity, a to zpravidla nastává, když tělo absorbuje hliník intenzivněji, než ho odstraní, nemoc se rychle začne projevovat. Příznaky intoxikace hliníkem se však mohou lišit, takže při diagnostice nejsou některé z nich často identifikovány.
Praxe ukazuje, že v případě demence mají pacienti obvykle zvýšenou hladinu hliníku v mozku. To je způsobeno tím, že pokud je v těle ve velkém množství, může překonat hematoencefalickou bariéru.
"Přítomnost hliníku v lidském mozku je rudá vlajka, která nás všechny upozorňuje na možná nebezpečí doby hliníku." Řekla Exley. "Tento běžný neurotoxin hromadíme od početí po naši smrt." Proč zacházíme s tímto nevyhnutelným nebezpečím kriminální nedbalostí? “
Jak bylo uvedeno výše, hliník lze v těchto dnech najít všude. Některé městské vodní systémy pro úpravu pitné vody jej přidávají ve formě síranu hlinitého. V technologii pro přípravu sušenek a koláčů se často používá jako prášek do pečiva..
Vše od potravinářských barev, čaje, kakaa, vína a šumivých nápojů po zubní pasty, krémy na opalování a další různé kosmetické výrobky obsahuje hliník. I populární léčiva, jako je aspirin a antacida, jej obsahují jako přísadu. V mnoha dětských vakcínách je přítomen hliník, obvykle ve formě thimerosalu.
Méně známým, ale mnohem znepokojivějším zdrojem hliníku jsou kojenecké výživy na bázi sóji. Podle Společné rady pro výrobu sojových bobů, která podporuje sójové boby jako doplněk stravy, kojenecká výživa obsahuje vysokou koncentraci hliníku, protože sójové boby ji akumulují z půdy..

Hliník a jeho souvislost s lidskými chorobami.

V současné době existuje souvislost mezi hliníkem a následujícími chorobami: Alzheimerova choroba, rakovina prsu, demence, autismus, Parkinsonova nemoc.
Hliník je nejsilnějším neurotoxinem. Vědci se domnívají, že volný hliníkový ion, Al (3+), má vysokou biologickou reaktivitu a jedinečné schopnosti poškozovat lidské neurony.

Hliník a Alzheimerova choroba.

Vědci prokázali, že toxické účinky hliníku jsou s touto nemocí přímo spojeny..

Alzheimerova choroba je nejčastější typ demence, neurologické onemocnění, které způsobuje problémy s pamětí, myšlení a chováním..

Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a hliníkem byl poprvé objeven v roce 1965 při králičích pokusech.

Po injekcích hliníku našli změny v mozku, které jsou pozorovány v mozkových buňkách pacientů s Alzheimerovou chorobou..

V roce 1980 objevili Daniel Pearl a Arnold Brody hliník uvnitř lidských mozkových buněk..

Profesor Christopher Exley z univerzity v Kielu našel první přímou souvislost mezi expozicí hliníku a nemocemi.

Tvrdil, že otrava hliníkem může způsobit Alzmeigerovu chorobu..

V jednom ze svých článků Christopher Exley napsal:

"Všichni akumulujeme známý neurotoxin v našem mozku od našeho početí po naši smrt.".

A dále: „Přítomnost hliníku v lidském mozku by měla být červenou vlajkou, která by nás všechny upozorňovala na možná nebezpečí hliníku s věkem“.

V jedné studii se u člověka po 8letém profesionálním kontaktu s hliníkem vyvinula Alzheimerova choroba, ze které zemřel při 66 letech, byly nalezeny vysoké hladiny hliníku v mozku, 2,98 mcg / g sušiny.

Pro Alzheimerovu chorobu v současné době neexistují žádná účinná léčiva ani léčení.

Velmi důležité téma o toxických účincích hliníku na lidské zdraví, ale ne tolik vědeckých článků o tomto tématu, jak bychom chtěli.

A to díky financování vědecké práce o škodlivých účincích hliníku na lidské zdraví.

Vědci tvrdí, že je velmi obtížné získat finanční prostředky na práci s hliníkem.

Proč je hliník nezdravý?

Hliník prochází hematoencefalickou bariérou.

Mnoho toxinů nemůže procházet biologickou bariérou..

Proto je hliník obzvláště škodlivý pro duševní zdraví..

Vliv hliníku na jiné lidské orgány.

1) Hliník ovlivňuje pohybový aparát.

2) Ovlivňuje dýchací systém.

Bylo zjištěno, že způsobuje zánět dýchacích cest a výskyt astmatu.

3) Studie prokázaly, že se může akumulovat v kostní dřeni, játrech, srdci, slezině a ledvinách.

4) Hliník se vylučuje ledvinami. Ale pro tělo je těžké jej odfiltrovat z ledvin. V důsledku požití hliníku do těla se některá jeho množství usadí v ledvinách.

V průběhu času to může vést k selhání ledvin..

5) Tělo přirozeně vylučuje hliník, ale velká množství se mohou ukládat v nervech, mozku, kostech, játrech, srdci, slezině a svalech.

Toto je seznam vědecky prokázaných nemocí, na jejichž výskytu se podílí akumulace hliníku v těle.

S hliníkem je spojeno mnoho dalších nemocí, včetně fibromyalgie, které čekají na vědecké potvrzení..

Jak se vyhnout hromadění hliníku v těle.

Ke snížení hromadění hliníku v těle lze použít různé metody:

1) Přijměte opatření ke snížení expozice člověka hliníku.

2) Odstraněním hliníku z těla pomocí neinvazivních látek.

A takové příležitosti by neměly chybět. Musí být znány a používány k prevenci Alzheimerovy choroby.

1. Jak může hliník proniknout do těla?

Nekovový hliník je všudypřítomný. Toto je jeden z nejčastějších prvků na Zemi..

Tento prvek se nachází v hojnosti v zemské kůře a je přirozeně absorbován rostlinami z půdy a lze jej nalézt v bylinkách a potravinách..

Může vstoupit do těla:

2) S jídlem.

V jedné studii bylo analyzováno na obsah hliníku 1 431 potravin (bez zvířat) a nápojů.

A tady je to, co bylo objeveno:
77,8% mělo koncentraci hliníku až 10 mg / kg.
17,5% mělo koncentraci hliníku mezi 10 a 100 mg / kg.
4,6% vzorků mělo koncentrace hliníku vyšší než 100 mg / kg.

Hliník se často používá jako přísada do práškových a tekutých zpracovaných potravin. Při nákupu pečicího prášku buďte opatrní, jedlá soda může být bezpečnější..

Hliníková kontaminace potravin může nastat při použití hliníkového nádobí a hliníkové fólie, zejména při vaření masa.

4) Péče o tělo a kosmetika.

Antiperspiranty, opalovací krémy.

Se zubní pastou (hliník může být obsažen jako složka v samotné zubní pastě a v jejím balení (trubice))

Ve fólii pro použití při vaření, což je také nezdravé.

5) S léky, jako je aspirin nebo antacida.

6) Mezi neočekávané zdroje hliníku patří dětská výživa a antacida.

2. Jak se vyhnout expozici hliníku?

Aby se zabránilo vystavení hliníku, doporučuje se:

1) Přečtěte si pečlivě štítky.

2) Vyhněte se nákupu konzervovaného zboží a zboží zabaleného v krabicích uvnitř, které jsou potaženy hliníkem (například ovocná šťáva).

3) Pečte pouze ve skleněné misce.

4) Neužívejte léky obsahující hliník, požádejte svého lékaře, aby je změnil na jiné.

Pro odstranění již přijatého hliníku do těla se doporučuje:

1) Pijte mrkvovou šťávu.

Americký časopis klinické výživy uvádí, že mrkvová šťáva může vyplavit hliník z tukové tkáně, kde je uložena, váže a vylučuje z těla.

2) Detoxikujte ledviny, abyste jim pomohli lépe vyloučit tento prvek z těla..

Z tohoto článku jste se dozvěděli, že hliník je neurotoxin..

1. Prochází hematoencefalickou bariérou.

2. Může vstoupit do vašeho těla vodou, jídlem, léky, péčí o tělo, kosmetikou.

3. Hromadí se v těle v mozku a dalších orgánech. Pacienti s Alzheimerovou chorobou mají v mozku vysoké koncentrace hliníku.

4. Existují však způsoby, jak zabránit vniknutí hliníku do těla..

5. Existuje způsob, jak zvýšit vylučování hliníku z těla.

Tyto metody použijte k prevenci Alzheimerovy choroby ak léčbě její léčby..

Napište komentáře a buďte zdraví!

Související články:

"Bobule a ovoce snižují riziko demence, Alzheimerovy choroby"
Bobule, které snižují riziko demence, jsou zejména jahody, borůvky, černý rybíz. Bobule a ovoce obsahují antioxidanty, které mají hojivý účinek..

"Vaše nádobí a riziko rakoviny prsu"
Proč se vyhnout hliníkovému nádobí? Hliník se může dostat do jídla. Vědci to nazývají metaloestrogen, tj. Látka, která podporuje růst hormonálně citlivých tkání..

Galina Lushanova

Galina Lushanova má vysokoškolské vzdělání (vystudovala cytologii a genetiku na NSU), Ph.D. obor farmakologie. Vystudovala dietetiku a je řádnou členkou ruské komunity odborníků na výživu. Od roku 2011 bloguje „Jídlo a zdraví“. Organizátor první ruské online školy „Jídlo a zdraví“

SUROVÉ SUROVINY

Vánice! Takový lékař, stále údajně respektovaný, údajně potřebuje vědět, že v našem věku je vážnou informací bez odkazů odpad v rostlinném oleji.

O očkovacích látkách jste nic nenapsali, právě jste je zmínil. A pokud to chápu, jedná se o nejnebezpečnější možnost. Hliníkové soli okamžitě vstupují do krevního oběhu a obcházejí všechny ochranné bariéry těla. To je zvláště nebezpečné pro novorozence, u nichž se nezačínají mechanismy stahování toxických látek. Je nezbytné, aby ti, kdo tvrdí, že jsou sračky, byli očkování bezpeční, aby všechny tyto očkování provedli (podle národního kalendáře, kolik jich je?) Na základě tělesné hmotnosti (to by byla stejná dávka rtuti a solí hliníku, fenolu atd. Na 1 kg hmotnosti a ne tak, že dítě je očkováno dospělou osobou) a podívejte se, jak se po tom bude cítit.

Galino! Nevšímejte si Borisova komentáře. Pokud by se o toto téma zajímalo, napsal by to jen na internetu a najděte tolik článků, kolik by chtěl, běžel by prověřit dostupnost všech svých produktů

Alexander! Nepsal jsem konkrétní článek o očkování, ale existuje článek „Smrt podle předpisu“ - film, který musíte sledovat “http://pishhaizdorove.com/smert-po-receptu/ Jsou tam 2 filmy z YouTube a je pro mě lepší psát. Vidět.
Děkujeme za váš komentář a zájem o toto téma. Úplně s vámi souhlasím.

Irino! Dneska jsem o tom přemýšlel a víte, jsem dokonce rád, že napsal takový názor. Brzy zveřejním všechny své myšlenky všem v bulletinu.

Galino, dobré ráno! Pomozte mi prosím najít odpověď na otázku: Budou mít klouby užitek, pokud vezmu pouze jeden glukosamin? Nebo to musíte vzít s chondroitinem. A v jakém poměru je žádoucí?

Lyudmila! Odpověď byla dlouho nalezena. Nejezte lepek a zeleninu přes noc, plné mléko a nebude bolest. Škodlivé látky v těchto produktech působí na chrupavku a způsobují bolest. Glukosamin + chondroitin se rány těchto sloučenin na sebe a bolest je snížena. Když pijete X + G, bolest se snižuje, jakmile přestanete pít, znovu se objeví. Ale stojí to hodně. Proto je lepší přejít na jídlo, které vám vyhovuje. Vyhledejte spouštěče, které spouštějí tento proces.

Proč však neexistuje zákaz vydávání těchto toxických léčiv příslušnými vládními úřady?

Olga! Když jsem byl mladší, položil jsem si také takové otázky, jaké nyní kladete. A teď jsem našel 2 odpovědi na tuto otázku pro sebe.
1) Příslušné orgány mají jiné cíle a cíle.
2) Moje zdraví (a také vaše) nepotřebuje nikoho kromě mě (a vy - vaše zdraví).
Proto se učím studováním vědecké literatury. Pro vědce je pravda pravdivější než bytí.
A sdílení těchto informací se čtenáři blogů!

Ale jak jsou drogy jako Almagel, Fosfalugel?

Marat! A jak je psáno. Jeden léčí, druhý léčí. Vyvodit závěry

Proč by měl být hliník z těla odstraněn a jeho účinky

Milujte své LÍBE!

Proč by měl být hliník z těla odstraněn a jeho účinky

Proč by měl být hliník z těla odstraněn a jeho účinky

Jedním z ekotoxických látek, které ovlivňují člověka v každodenním životě, jsou sloučeniny hliníku, protože příprava, skladování a spotřeba potravinářských výrobků je často spojena s používáním hliníkového nádobí..

Nyní se hliník používá k vytváření četných obalů a standardních obalů v potravinářském průmyslu, jednorázového nádobí, dezodorantů, léků a dokonce je pomocným nástrojem pro výrobu vakcín. Není přehnané říkat, že dnes hliník pronikl téměř do všech sfér našeho života.

Na rozdíl od běžného pohledu není hliník zdaleka tak neškodný. V našem těle se může akumulovat, zejména v těch částech, z nichž jsou buňky, které jsou nejpomaleji „obnovovány“ - kostní tkáň, mozek a srdce. Právě zde může tento kov způsobit nejškodlivější účinky na naše zdraví. Obecně jsou celkem standardní - hliník ve skutečnosti zvyšuje riziko rozvoje nejběžnějších onemocnění kardiovaskulárního a neurologického systému - srdeční infarkt, mozková mrtvice, stejně jako Parkinsonova choroba a syndrom Guillain-Barré.
[ad2] [/ ad2]
Je zajímavé, že podle řady studií provedených několika nezávislými skupinami vědců ze Spojených států se v moderním světě práh toxicity hliníku výrazně zvýšil. To znamená, že hladina hliníku, která dnes působí na naše tělo a je relativně bezpečná, by mohla v krátké době způsobit nejzávažnější zdravotní poruchy našich předků před několika stoletími..

Odstranění hliníku z těla je však docela snadné. Moderní medicína zná dva hlavní způsoby:

VLIV HLINÍKOVÉHO VOJNA NA ORGANISMUS

Jako nejběžnější kov v zemské kůře se hliník vyskytuje v živých organismech jen zřídka, pravděpodobně kvůli skutečnosti, že je obtížně přístupný a je součástí složitých ložisek nerostů. Hliníkový kation Al3 + v neutrálních roztocích tvoří nerozpustný hydroxid Al (OH) 3 a na jeho bázi hydroxosloučeniny a oxosloučeniny. Tvorba takových částic a nerozpustného AlPO4 omezuje absorpci Al3 + v trávicím traktu. Po absorpci je nejvyšší koncentrace hliníku v mozku [1]. Zhoršení renální aktivity významně snižuje schopnost těla vylučovat Al3 +. Vysoké hladiny hliníku způsobují vyčerpání fosfátů v důsledku tvorby AlPO4. Hliník se vylučuje z těla hlavně ledvinami - až 10–15 mikrogramů denně. Celkový obsah hliníku v těle dospělého se pohybuje v rozmezí 50–140 mg, přičemž hlavní část je v plicích v důsledku inhalace. Hliník je životně důležitý stopový prvek, denní potřeba hliníku u dospělého člověka je 35–49 mg. Jedním ze specifických zdrojů příjmu hliníku do lidského těla je jeho rostoucí používání v potravinářském průmyslu (nádobí, obaly, potravinářské přídatné látky) a farmakologie. Celkový obsah hliníku v každodenní smíšené lidské stravě je 80 mg [2]. Ve vodě a potravě jsou možné pouze nízké hladiny tohoto kovu a při takových koncentracích není Al3 + vůbec nijak zvlášť toxický. Obsah hliníku v pšenici je 42 mg / kg, hrách - 36, kukuřice - 16, v masu a masných výrobcích - od 1,6 do 20 mg / kg; hodně hliníku v květáku, mrkvi, rajčatech; v jablkách - do 150 mg / kg; v čajových listech 850 - 1400 mg / kg. Vstup Al3 + (jako Hg2 + a Pb2 +) do vodovodní sítě měst s kyselým deštěm vede k vyšším hladinám kovu, které se již stávají problémem. Toxický účinek hliníku se projevuje vlivem na metabolismus, zejména metabolismus minerálů, na funkci nervového systému, na schopnost působit přímo na buňky - na jejich reprodukci a růst. Mezi nejdůležitější klinické projevy neurotoxických účinků hliníku patří zhoršená motorická aktivita, křeče, snížená nebo ztracená paměť, nervové poruchy a zácpa. Zvýšení koncentrace hliníku v mozku je spojeno s Alzheimerovou chorobou, poruchami, jako je demence a dokonce smrt, hlavně u starších lidí..

BIBLIOGRAFIE

1. Škodlivé látky v průmyslu. Příručka pro lékárny, inženýry a lékaře. T. 3. Anorganické a elementární sloučeniny. Ed. 7. L.: Chemistry, 1977.
2. Škodlivé chemikálie. Anorganické sloučeniny. Skupina I-IV. Adresář. / Ed. V.A. Filova. - L.: Chemistry, 1988.
3. GOST 2874-82 „Pitná voda“.

Gavrilova O.V., Levkovskaya E.A., Sverguzova S.V..
(BelGTASM, Belgorod)

Hliník (Al)

Hliník je jedním z nejběžnějších kovů v zemské kůře (asi 8% jeho hmotnosti), ale prakticky není absorbován živými organismy (včetně rostlin, s výjimkou čaje). V lidském těle je hliník nejvíce v plicích (až do 43 mg / kg) a jeho celkový obsah není vyšší než 50 mg. Dlouho se věřilo, že hliník nemá významný negativní vliv na lidské tělo, nyní se však tyto myšlenky změnily.

Biologická role hliníku

Hlavní funkcí hliníku v těle je podílet se na tvorbě kostry, chrupavky, jiných formách pojivové tkáně a na procesech jejich regenerace..

Při nadměrném příjmu je možný vývoj negativních účinků.

Potravinové zdroje hliníku

Jako u většiny minerálů je hlavním zdrojem hliníku produkty rostlinného původu (obsahují 50 až 100krát více hliníku než produkty živočišného původu). Kontaminace potravin je také možná při použití nádobí vyrobeného z hliníku, zejména pokud je jídlo v těchto pokrmech tepelně ošetřeno.

Ze všech hliníků, které vstupují do těla s jídlem, se do trávicího traktu vstřebává pouze 2-4%, ale může také procházet plícemi. S věkem se zvětšuje v plicích a mozku a vylučuje se několika způsoby: potem, vydechovaným vzduchem, moči a výkaly.

Nejdůležitějšími zdroji hliníku jsou potraviny, jako je čaj, mrkev, některé byliny a zpracované sýry. Pitná voda je také dalším zdrojem dodávky hliníku, kde její obsah může být až 2-4 mg / l. Kromě toho jsou zdroji hliníku léčivé látky (například antacida), jakož i běžně používané věci, jako jsou deodoranty, papírové ručníky a ubrousky, jakož i výrobky ve styku s hliníkovou fólií..

Přibližně 2 až 3 mg hliníku vstupuje do lidského těla denně, zatímco hliník může být vylučován močí rychlostí až 10 až 15 mg / den a při další zátěži až 500 mg / den. Takový fyziologický mechanismus zabraňuje hromadění hliníku v lidském těle.

Nedostatek hliníku

Deficit hliníku se může vyvinout, pokud do těla vstoupí méně než 1 μg denně, ale není známo nic o negativním dopadu takového stavu na člověka - s největší pravděpodobností je nedostatek hliníku u lidí velmi vzácný. Nedostatek hliníku ovlivňuje zvířata: jejich končetiny se oslabují, narušuje se koordinace pohybů, zpožďují a narušují se procesy reprodukce a růstu.

Přebytečný hliník

Příčiny nadměrného hliníku

 • Nadměrné dodávky hliníku potravinářským výrobkům (zejména při použití hliníkového nádobí k vaření);
 • Vysoký obsah hliníku v prostředí (cesta vstupu - inhalace);
 • Nadměrný příjem hliníku s drogami a kosmetikou (například deodoranty);
 • Chronické selhání ledvin, které brání odstranění hliníku z těla, což tedy přispívá k hromadění hliníku;
 • Akutní otrava sloučeninami hliníku ve výrobě.

Účinky přebytečného hliníku

Nadměrný příjem hliníku v lidském těle má dva hlavní negativní účinky:

Neurotoxicita a encefalopatie (poškození paměti, nervozita, sklon k depresi, potíže s učením v dětství a progresivní senilní demence atd.);

Osteomalacie (změkčení kostí), jakož i související zlomeniny a jiná onemocnění pohybového aparátu.

Také někdy pozorováno:

 • Kardiotoxicita
 • Gastrointestinální poruchy
 • Poškozená funkce ledvin
 • Vývoj aluminózy (nemoci z povolání u metalurgických pracovníků) s charakteristickými změnami v plicní tkáni
 • Porušení výměny železa, fosforu, hořčíku, vápníku, zinku, mědi

Četné studie vědců dokazují, že se v těle hromadí hliník

 • zabíjí mozkové buňky (ochromuje centrální nervový systém, způsobuje otřesy hlavy a křeče)
 • způsobuje anémii a artritidu (u pacientů s artritidou je hliník v krvi pětkrát více než u zdravých)
 • inhibuje produkci žaludečních a slinných enzymů
 • přispívá k rozvoji osteoporózy (křehkosti kostí) a křivice

Hliník a Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (ztráta paměti a šílenství se zvýšenou koncentrací hliníku v mozku) je „výsadou“ civilizovaných zemí. Ve Spojených státech hliník uvrhl do šílenství tři miliony lidí, mezi nimi nejslavnější je bývalý prezident Reagan. Neexistují žádné domácí statistiky, ale vzhledem k tomu, že Rusko je největším výrobcem hliníku, je nepravděpodobné, že máme takových pacientů méně než v Americe.

Toto onemocnění je progresivní povahy, jeho příznaky mohou růst od několika měsíců do několika let. Neměli byste si myslet, že Alzheimerova choroba je spousta starších lidí, protože případy onemocnění lidí mladších 50 let nejsou vzácné. Prvními signály nemoci jsou deprese, apatie, náhlý pokles paměti, a poté, jak se atrofické procesy v mozkové kůře zvyšují, mohou se připojit další mentální a neurologické (například křeče, paralýza nebo paréza)..

Denní požadavek na hliník: není stanoveno

Biologická role hliníku

Hliník je jedním z prvků třetí skupiny periodické tabulky. Tento prvek byl objeven výzkumníkem H.K. Oerstedem. Hliník je v přírodě velmi běžný a snadno se najde..

Vliv hliníku na lidské tělo

Hliník poměrně silně ovlivňuje lidské tělo, protože se nachází téměř ve všech orgánech. V lidském těle poskytuje tento prvek vytvoření vazby s dusíkem a kyslíkem. Kromě toho se aktivně podílí na regeneračních procesech, které se vyskytují ve spojovacích, epiteliálních a kostních tkáních. Hliník je také nezbytný pro to, aby tělo podporovalo fungování příštítných tělísek, jakož i pro tvorbu fosfátů a proteinových sloučenin.

V jakých potravinách mohu najít hliník?

Jak bylo uvedeno výše, tento prvek je snadno přístupný, jak se vyskytuje v mnoha potravinářských výrobcích. V jakých produktech tedy najdete:

 1. oves, krupice, pšenice a rýže;
 2. Zelí Savoy a bílé zelí;
 3. fazole a hrášek;
 4. avokádo, broskev a kiwi;
 5. brambory a artyčoky.

Kolik potřebuje hliník za den?

Lidské tělo musí neustále doplňovat prvky nezbytné pro jeho normální fungování. Hliník nebyl výjimkou, jehož množství by mělo denně dosáhnout 35-49 mg.

K čemu může nedostatek hliníku vést?

Protože je tento prvek součástí téměř všech produktů, které člověk denně konzumuje, je jeho nedostatek prakticky možný. Problémy začínají pouze tehdy, když člověk spotřebuje méně než 1 mikrogram denně. hliník, který je nereálný, protože tento prvek je dokonce v pitné vodě, kterou musí člověk používat v dostatečném množství denně. Problémy vyplývající z nedostatku tohoto prvku tedy dosud nebyly studovány..

Přestože je takový nedostatek u zvířat velmi výrazný: jejich končetiny se začínají oslabovat, zhoršuje se jejich koordinace, růst se zastaví, zvyšuje se riziko potratů a snižuje se jejich reprodukční aktivita.

Jak přebytek hliníku ovlivňuje lidské zdraví?

Pokud je málo známo o negativním účinku nedostatku hliníku, pak existují spolehlivé informace o jeho účinku na lidské tělo s jeho nadbytkem.

Pokud denní příjem hliníku přesáhne 50 mg, může člověk pozorovat jeho toxický účinek na fungování celého organismu. Co tedy může nadbytek hliníku vést k:

 • narušení normálního fungování centrálního nervového systému, které může být doprovázeno konstantní depresí, nervovými poruchami, problémy s pamětí, obtížemi učení, progresí senilní demence;
 • mozek začíná mít nedostatek krve, což v průběhu času vede k rychlému rozvoji encefalopatie, Parkinsonovy choroby nebo Alzheimerovy choroby;
 • muskuloskeletální systém se stává zranitelným, a proto má člověk patologické zlomeniny, vývoj osteoporózy, křivice, osteochondrózu, osteopatii. Kromě toho je u lidí narušen metabolismus fosforu a vápníku, což negativně ovlivňuje koordinaci pohybů;
 • ledviny přestanou normálně fungovat;
 • tvorba aluminózy nebo hliníkových plic, která je doprovázena bolestmi v celém těle, silným kašlem, ztrátou chuti k jídlu, bolestmi v břiše;
 • snížení hladiny hemoglobinu v krvi, ve kterém je nedostatečný počet červených krvinek, což vede k nesprávné výměně dalších prvků (zinek, hořčík, měď, fosfor).

Indikace pro použití hliníku

Lidské tělo má velkou potřebu každodenního používání hliníku, protože je to prvek, který je potřebný pro vývoj kostní tkáně. Kromě toho je to aktivační a inhibiční činidlo pro vyrovnávání trávicích enzymů..

Dávky a kompatibilita hliníku s jinými prvky

Jak je uvedeno výše, osoba musí poskytnout svému tělu hliník v rozmezí 35–49 mg. denně. Pokud jde o interakci s jinými prvky, hliník se snadno kombinuje s hořčíkem, mědí, zinkem, fosforem a vápníkem.

Expozice člověka hliníku

Hliník jako chemický prvek, jeho role v lidském životě. Fyziologický význam hliníku pro lidské tělo. Zdroje a důsledky vstupu tohoto chemického prvku do těla. Způsoby, jak zabránit škodlivým účinkům hliníku.

NadpisBezpečnost života a ochrana práce
Pohledzpráva
Jazykruština
datum přidáno10/04/2012

Expozice člověka hliníku

Hliník jako chemický prvek

hliníkové lidské tělo

Hliník - prvek hlavní podskupiny třetí skupiny třetí periody periodického systému chemických prvků Mendeleev, s atomovým číslem 13. Odkazuje na skupinu lehkých kovů. Nejběžnější kov a třetí nejhojnější chemický prvek v zemské kůře (po kyslíku a křemíku).

Jednoduchá látka je hliník - lehký, paramagnetický kov stříbro-bílé barvy, snadno přístupný formování, lití, obrábění. Hliník má vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, odolnost proti korozi díky rychlé tvorbě silných oxidových filmů, které chrání povrch před další interakcí.

Vzhledem ke svým vlastnostem se používá:

· Jako konstrukční kov

· Jako redukční činidlo (. Pro redukci vzácných kovů z jejich oxidů nebo halogenidů)

· Raketová technologie atd..

Hliník v lidském životě

Hliník hraje v těle důležitou fyziologickou roli - podílí se na regeneraci kostí, pojivové a epiteliální tkáně, ovlivňuje trávicí enzymy a funkci příštítných tělísek..

Denní požadavek není přesně stanoven (podle některých zdrojů - 35-40 mg). Od 5 do 50 mg hliníku denně vstupuje do lidského těla v závislosti na oblasti bydliště.

Hliník může vstoupit do těla s pitnou vodou, pokud je v něm hodně - až 4 mg na litr. Většina hliníku se nachází v ovesných vločkách a pšenici, hrášku, rýži, bramborách; o něco méně - ve lilku, kiwi, v broskvích, fazole a krupici.

Moderní potravinářský průmysl nás již dlouho odstavoval od přírodních a ještě více surovin a v hotových produktech, které jsou dnes nabízeny, se stává stále více. V kvasnicích, stejně jako v barvivech a dalších potravinářských přídatných látkách E je hodně hliníku, takže téměř všechny hotové výrobky - konzervované potraviny, klobásy, sušenky atd. Nám tento prvek poskytují nadbytečně a každý den.

Podívejte se, alespoň pro zábavu, na obaly a sklenice produktů se jmény od E520 do E523: jedná se o soli hliníku - sírany, které jsou dokonale absorbovány v našich střevech; nejčastěji se přidávají do konzervovaných potravin a lze je přidat do některých sladkostí. Hliníkové křemičitany a fosforečnany se nacházejí ve stolní soli a sýru, i když jsou mnohem méně vstřebávány. Výrobky v hliníkových plechovkách a fóliích během dlouhodobého skladování hromadí hodně hliníku; v pitné vodě, jejíž čištění používá síran hlinitý, zůstává i po varu.

Dostáváme hodně hliníku s deodoranty a kosmetikou a používáme je každý den. Antiperspiranty, mnoho krémů, rtěnky a řasenek jsou také „bohaté“ na hliník.

Drogy propagované jako zmírňující bolest v žaludku mají také hodně hliníku - ale nabízí se, že je vezme celá rodina; ale co je ještě horší, většina vakcín, které se dnes používají všude, také obsahuje hydroxidy hliníku - takové vakcíny snižují imunitu a způsobují alergické reakce.

Zjistíte-li, kolik hliníku je v lidském těle, můžete zjistit jeho krev, moč nebo vlasy. U mužů se hliník častěji hromadí ve vlasech než u žen, ale u dětí je dokonce větší než u dospělých...

Začnu citováním části dialogu z fóra Ekologická chemie...

První: Slyšel jsem v televizi, že hlinité soli jsou škodlivé pro mozek. Doslova - vede k demenci. A pak je tu reklama na zubní pastu, která obsahuje laktát hlinitý (to je dokonce zdůrazněno v reklamě). A pak jsem viděl složení hlinité soli v některých lécích, hliníkové pánvi, hliníkové pánvi a začal jsem přemýšlet. Kdo má názory na toto téma? Jsem v rozpacích.

Druhý: Jo, ve škole, když prošel hliník, mluvili o tom. Typ: nevařte jídlo v hliníkových nádobách, budete hloupí. Na starých květináčích jsou černé vybrání, vybrání, takže tohle je hliník, který jsme jedli.

Mezi pracovníky se začalo pozorovat obzvláště závažné otrava hliníkem díky jeho rozšířenému použití při konstrukci letadel - vdechováním hliníkového prachu. Nemoc z povolání se nazývá plicní aluminóza a je doprovázena zvrásněním plic (tj. Postupnou náhradou plicní tkáně vláknitou tkání), aterosklerózou (zejména bronchiálních cév), ztrátou chuti k jídlu, kašlem, někdy bolestí v žaludku, nevolností, zácpou, „trhací“ bolestí v celém těle, dermatitidou a krevní změny.

Hliníkový prach nashromážděný v plicích zpravidla nadále působí i po ukončení kontaktu s ním za podmínek výroby, takže jakmile se proces začne, nevyhnutelně postupuje.

Samozřejmě, mnoho lidí z nás se s nimi v továrnách nesetká, ale existují i ​​další nemoci, s nimiž „obyčejní občané“ onemocní.

Obecná ustanovení o nemoci:

Alzheimerova choroba se vyznačuje progresivním poškozením mozkové tkáně..

· Jedná se o nejčastější formu demence u starších lidí a způsobuje trvalou ztrátu paměti, ztrátu schopnosti myslet a pohybovat se.

· Zpočátku onemocnění postupuje pomalu a může být zaměněno za přirozený proces stárnutí..

· Tato nemoc je nevyléčitelná.

· Cílem léčby je zpomalit progresi onemocnění a zmírnit příznaky.

Hliník je jednou z hlavních příčin této choroby. S věkem se koncentrace hliníku v mozku zvyšuje. Jeho koncentrace je velmi vysoká v „plexu“, který způsobuje destrukci mozku u Alzheimerovy choroby.

Alzheimerova choroba není jedinou hroznou chorobou, kterou lze vyvolat vystavením hliníku. European Journal of Cancer Prevention uvádí, že „holení pod paží pomocí deodorantu nebo antiperspirantu může způsobit rakovinu prsu.“ Holení vyvolané podráždění pokožky vyvolává vstřebávání hliníku.

Nepovolujeme použití deformovaných kuchyňských a stolních nádobí se zlomenými hranami, prasklinami, poškozeným smaltem; hliníkové příbory. Kromě toho - obaly na bázi hliníku (potravinářská fólie, stejně jako široce inzerovaný TetraPack (papírové sáčky na hliníkové fólii) atd..

Ve všech vyspělých zemích se domnívají, že jediným obalem pro mléčné výrobky, který je šetrný k životnímu prostředí, je skleněná láhev, která vám umožní uložit všechny cenné vlastnosti nápojů. Podle vědců jsou nádoby obsahující hliník nevhodné pro skladování většiny produktů, zejména obilovin, soli a cukru: měkký kov zůstává na tvrdém povrchu a jde do jídla. Během skladování nebo tepelného zpracování výrobků, zejména kyselých, v hliníkových nádobách se obsah tohoto prvku ve výrobcích může téměř zdvojnásobit.

Rajčatová omáčka se často vaří v obrovských hliníkových kotlích a kyselost rajčat může způsobit, že se hliník vyluhuje do hotového výrobku. Káva vyrobená z hliníkových kotlů může být také toxická..

ZÍSKEJTE tedy HLINÍKOVÉ HADICE.

Čím déle je jídlo uloženo v hliníku, další hliník se prodává v potravinách.

"Problém s podpaží"

Antiperspirant je kosmetický přípravek určený k odstranění příčiny, jejíž důsledky mohou být nepříjemné pachy, a to pocení. Obsahují soli hliníku nebo komplexy hliník-zirkonium, které přispívají k ucpávání kanálů potních žláz, čímž snižují proces pocení.

Deodoranty Mechanismus působení moderních dezodorantů je zabránit růstu bakterií ve vlhkém prostředí. Často zahrnují dezinfekční a baktericidní přísady, které ničí mikroorganismy a zabraňují vzniku nepříjemného zápachu.

A co je nejdůležitější, většina z nich neobsahuje hliník. Podívejte se a kupte deodoranty bez hliníku namísto běžných antiperspirantů.

Existuje také mnoho lidových prostředků k odstranění nepříjemných pachů z podpaží. Použití, které by bylo výhodnější...

Například léky s bylinnými recepty na bázi šalvěje, citronového oleje a levandule. Tyto bylinné kombinace nejen ničí bakterie, ale také chrání pokožku před vyrážkou a podrážděností plen, pokud nejste alergičtí na některou z uvedených složek..

A samozřejmě čistota. Kde bez něj. To je si všiml, že čisté tělo je méně citlivé na nemoc.

Hliník hraje důležitou roli v životě každého člověka. Jako každá jiná věc na světě, i nadbytek tohoto prvku v těle je již škodlivý. Musíte tedy vždy sledovat správnou interakci s ním, ne narušovat rovnováhu. A všechno bude v pořádku!

Podobné dokumenty

Zdroje elektromagnetických polí, jejich účinky na lidské tělo. Negativní účinky způsobené intenzivní EMF průmyslové frekvence. Normativně technické (hygienické) dokumenty v oblasti elektromagnetické bezpečnosti obyvatelstva.

Abstrakt [20,3 K], přidáno 30/30/2011

Hluk jako nevyzpytatelná kombinace zvuků různé síly a frekvence; může mít nepříznivý účinek na tělo, jeho hlavní vlastnosti. Přípustné hodnoty hluku. Základní opatření k zabránění účinkům hluku na lidské tělo.

seminární práce [48,2 K], přidáno 04/11/2012

Zdroje a účinky elektromagnetického záření. Přírodní a umělé zdroje elektromagnetických polí. Záření domácích spotřebičů. Vliv elektromagnetických polí na tělo. Ochrana EMC.

Abstrakt [20,8 K], přidáno 01/10/2004

Záření a jeho odrůdy. Ionizující radiace. Zdroje radiačního nebezpečí. Zařízení zdrojů ionizujícího záření, cesta pronikání do lidského těla. Měření ionizačních účinků, mechanismus účinku. Účinky expozice.

Abstraktní [2,1 M], přidáno 10/25/2010

Elektromagnetické pole Země jako nezbytná podmínka pro lidský život. Zdroje konstantních magnetických polí: elektromagnety se stejnosměrným proudem; magnetické obvody v elektrických strojích a zařízeních; lité magnety. Expozice člověka elektromagnetickým vlnám.

Abstrakt [19,9 K], přidáno 02/02/2010

Hluk je kombinace zvuků různé síly a frekvence, které mohou ovlivnit tělo. Hlavní charakteristiky zvuku, výpočet jeho intenzity a hlasitosti. Vliv hluku na lidské tělo, způsoby, jak snížit úroveň zvukového znečištění.

Abstrakt [149,2 K], přidáno 02/2012

Druhy poškození lidského těla zásahem elektrickým proudem. Faktory určující výsledek expozice elektřině. Hlavní způsoby zajištění elektrické bezpečnosti. Pomoc oběti elektrického šoku. Bezpečné napětí, jeho hodnoty.

prezentace [2,1 M], přidáno 17/17/2013

Odstranění radioaktivních prvků z těla. Přírodní zdroje EMF. Antropogenní zdroje elektromagnetických polí (EMF). Vliv elektromagnetických polí rádiových frekvencí na lidské tělo. Hygienická regulace elektromagnetického záření.

Abstrakt [25,2 K], přidáno 03/25/2009

Objev neutronu je zlomem ve studiu jaderných reakcí. Schopnost radionuklidů se spontánně přeměnit na atomy jiných prvků. Hlavní typy radioaktivního záření v rozkladu jader. Dopad neutronového záření na lidské tělo.

Zkouška [198,7 K], přidáno 11/18/2010

Obecné informace o hluku, jeho zdrojích a klasifikaci. Měření a přidělování hladiny hluku, účinnost některých alternativních metod k jeho snížení. Vliv hluku na lidské tělo. Škodlivé účinky zvýšené hladiny infrazvuku a ultrazvuku.

seminární práce [563,2 K], přidáno 12/21/2012