Trombocytopatie a armáda - berou v roce 2020?

Počet krevních destiček po celý rok je v oblasti 142-144. Na konzultaci s hematologem diagnostikoval lékař D69.5 Sekundární trombocytopenie. Klinická diagnóza je sekundární trombocytopenie, mírná. Mohu se spolehnout na přiřazení kategorie fitness „B“ vojenskému přijímacímu úřadu a osvobození od vojenské služby?

Ve službě AskiVrach je k dispozici online hematologická konzultace o jakémkoli problému, který se vás týká. Odborní lékaři poskytují konzultace 24 hodin denně a zdarma. Zeptejte se na vaši otázku a ihned si odpovězte!

Trombocytopenie! Jaká je kategorie způsobilosti??

Možnosti motivu

Trombocytopenie! Jaká je kategorie způsobilosti??

Jsem hematologem registrován od 7 let. Ve směru vojenské a evidenční kanceláře šel do Petrohradu k dalšímu zkoumání na výzkumném ústavu hemofilie.
Bylo nutné zjistit diagnózu:
trombocytopatie nebo trombocytopenie.

Zde je ukázkový text stanoviska lékaře:

"V současné době nedochází k porušování hemostázy ve spojení plazmatických destiček.".
Doporučené pozorování hematologem. ““

Navzdory skutečnosti, že odpovědi na testy prokázaly počet krevních destiček v krvi 110 * 10. (Norma: 150 * 10-360 * 10)
ty. pokud vím, stále existuje trombocytopenie, ale neexistuje žádná trombocytopatie.

Prosím, řekněte, zda se budu odvolat?
Díky předem!

Re: Thrombocytopenia! Jaká je kategorie způsobilosti??

Ano, máte snížený počet trombocytů a můžete doufat, že budete osvobozeni od zařazení, přihlášeni a obdržíte vojenský lístek.
Váš článek 11. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, stavy imunodeficience:
a) rychle postupující s významnou dysfunkcí;
b) pomalu postupující s významnými změnami složení krve a periodickými exacerbacemi;
na) pomalu postupující s mírnou dysfunkcí hematopoetického systému a vzácnými exacerbacemi; Kategorie B
d) dočasné funkční poruchy po nesystémových krevních onemocněních
Doložka „a“ zahrnuje aplastickou anémii zjištěnou během vyšetření ve specializované nemocnici, dědičné formy trombocytopatie, hemofilie, koagulopatie, doprovázené krvácením, krvácení.
Po dokončení remise pouze terapií glukokortikoidy jsou vyšetřovaní vojenští pracovníci pod položkou „c“ podrobeni splenektomii s dobrým účinkem - pod položkou „b“, a pokud léčba není dostatečně účinná - pod položkou „a“.
Smluvní vojenský personál, který zažil epizodu autoimunitní trombocytopenické purpury s dobrými účinky glukokortikoidní terapie nebo splenektomie, je zkoumán pod položkou „d“.. V chronicky pomalu se rozvíjejícím stadiu se středně těžkou trombocytopenií bez hemoragických projevů a při absenci potřeby udržovací hormonální terapie (po splenektomii nebo bez ní) se vyšetření provádí pod položkou „c“., a s mírným účinkem splenektomie nebo nedostatečným účinkem - podle odstavce „a“.
V případě von Willebrandovy choroby se vyšetření provádí podle odstavce „a“, „b“ nebo „c“ v závislosti na stupni narušené funkce a průběhu nemoci.
V podmínkách přetrvávající imunodeficience (s výjimkou choroby způsobené virem lidské imunodeficience) doprovázené častými relapsy infekčních komplikací se vyšetření provádí podle odstavce „a“.
V jiných stavech imunodeficience se sarkoidóza doprovázená patologickými změnami v hematopoetickém systému, dalšími orgány, kategorií vhodnosti pro vojenskou službu a vojenskou službou určuje v závislosti na stupni narušené funkce postiženého orgánu nebo orgánového systému podle příslušných článků plánu onemocnění..

Schůzka pro telefonickou konzultaci:
(495) 364-15-29 Moskva
(812) 719-85-26 St. Petersburg
(843) 245-68-12 Kazan

Re: Thrombocytopenia! Jaká je kategorie způsobilosti??

Ahoj. Jsem branec narozený v roce 1982. Od dětství mi byla diagnostikována trombocytopatie. Toto onemocnění mi bylo poprvé diagnostikováno ve věku 2,5 roku. Ambulantní karta obsahuje poznámky terapeuta pro léta 1985, 1986, 1988, kde jsou zaznamenány periodické exacerbace nosními krváceními, kritický pokles počtu krevních destiček (někdy byla přidána i trombocytopenie), vyrážky na kůži. Od 10 let na trombocytopatii (ne na trombocytopenii) jsem byl registrován u hematologa na „D“ - na ambulanci jsou to záznamy vztahující se k 1993, 1995, 1997, 1998, 1999. Data za roky 2000-2002 byla nenávratně ztracena, takže další ambulance na klinice v místě výkonu práce probíhá od roku 2003. Ambulantní karta lékaře a hematologa na základě vyšetření kůže, jakož i údaje o krevních testech (hemostasiogramy) potvrzují (záznamy související s rokem 2006, 2007, 2008) přítomnost onemocnění trombocytopatií (absence druhé vlny agregace krevních destiček, petechiální vyrážka, krvácení z nosu). Počet destiček normální.
Odpovězte prosím na otázky:
1. Mám nárok na odklad podle článku 11 plánu nemoci?
2. Jak potvrdit toto onemocnění, zejména pokud je nyní období remise (projevy jako nos, krvácení a vyrážka jen 2-3krát ročně)?
3. Je možné diagnostikovat dědičnou trombocytopatii na základě údajů ambulantních lékařských záznamů (záznamy z let 1984 až 2008)?
4. Může soud lékařské prohlídky tuto chorobu potvrdit nebo vyvrátit v případě soudního řízení??

Předem děkuji za vaše odpovědi.!

Re: Thrombocytopenia! Jaká je kategorie způsobilosti??

Ano, máte nárok na zpoždění trombocytopatie. pouze to bude muset být prokázáno. Pro potvrzení diagnózy zašle vojenská registrační a přijímací kancelář zpravidla státní příslušníky státní moci k vyšetření podle zákona. Ošetřující lékař po vyšetření vyplní formou aktu zdravotního průzkumu náborového pracovníka, který uvádí výsledky vyšetření a diagnózu, která byla stanovena na základě vyšetření. Dokončený akt by měl být předložen návrhové radě a na jejím základě učiní návrh odborný závěr.

Tyto lékařské dokumenty, které sami vytvoříte, jsou potřebné právě proto, aby existoval základ pro doporučení podle zákona. A zatímco jsou v nemocnici vyšetřovány na základě aktu, měly by předchozí lékařské dokumenty pozitivně ovlivnit příjem nezbytné diagnózy..

Schůzka pro telefonickou konzultaci:
(495) 364-15-29 Moskva
(812) 719-85-26 St. Petersburg
(843) 245-68-12 Kazan

Re: Thrombocytopenia! Jaká je kategorie způsobilosti??

Pomozte mi, prosím. Jak to chápu, mám trombocytopatii nebo trombocytopenii. Prstové krevní testy ukázaly: krevní destičky - 139, trvání krvácení - 1 minuta, doba koagulace 3 minuty 57 sekund. Existují nějaké šance? Poslali také krev ze žíly, aby darovali na „pokročilé studium hemostázy, agregace krevních destiček, 8 von Willebrandova faktoru“ za měsíc, kde budou výsledky.

Je trombocytopenie dobrá pro armádu?

Je trombocytopenie dobrá pro armádu?

Synonyma: Snížený počet destiček.

Skladovatelnost: „B“ - omezené použití Článek: 11, odstavec „b“

Článek stanoví:
...
- cytopenické syndromy (včetně leukopenie, idiopatické rhombocytopenické purpury a jiné trombocytopenie, autoimunních post-transfuzních komplikací);

Odstavec "b" zahrnuje:
- hemolytická anémie, autoimunitní cytopenické syndromy a jiná pomalu progresivní onemocnění s dlouhodobým pozitivním účinkem při léčbě se středně závažnou nebo lehkou poruchou funkce;

"Mírnou trombocytopatii" vezmou mě do armády? Zákon je také závěrem hematologa!!

Je snadné a zajímavé zde komunikovat. Přidat se!

teoreticky - neměl by. ale je lepší hrát na něj bezpečně a vyvodit závěr dobrého lékaře a lékařského střediska

Proč máte mírný titul v armádě bude.
Budete sloužit a zotavovat se rok.

Nejprve je neberou do armády, za druhé, od roku 2014 se zase doma posadí a posadí se, celá armáda je kontrahována (pokud jste Ukrajinci)

TONY takových závěrů jsou v lékařské radě vojenských komisařů... Maximem, na který doufáte, je, že budete posláni na statistické vyšetření.

Armáda a trombocytopatie

MadroM »Pá 17 září 2010 21:26

Ahoj.
Od jara tohoto roku spadal pod kontrolu vojenské a evidenční a vojenské kanceláře (vyloučené) a od té doby jsem běžel s lékaři. Prošel několika procedurami: ultrazvuk břišní dutiny a ledvin, ultrazvuk srdce, ergometrie kola, endoskopické vyšetření. Vše je obecně normální, s výjimkou několika drobných odchylek (například povrchní gastritida). Když běžel, nebylo jasné, co má na rukou, šel k dermatologovi, který diagnostikoval ekzém. Zatímco vojenská přijímací kancelář byla přitahována aktem, ekzém prošel a proto nebyl potvrzen (s aktem byl poslán do jiné nemocnice). Ale pak se na mě štěstí usmála. Na vojenské registrační a přijímací kanceláři terapeut viděl stížnosti na krvácení z nosu v osobním souboru, byl odeslán specialistovi ORL, byly provedeny krevní testy a v té době byly sníženy krevní destičky. Návrhová deska se rozhodla nechat mě na léto sama. Od té doby jsem dostal od specialisty ORL na konzultaci s hematologem. Doktor řekl, že krevní destičky (v té době bylo asi 140) byly normální. Doporučila však projít koagulogramem. Co jsem udělal okamžitě.
Výsledky koagulogramu jsou uvedeny v následující tabulce..

Zdá se, že trombocyty (169) jsou normální. Ale na základě výsledků testů zanechal doktor „komentář“ níže, cituji: „Agregační vlastnosti krevních destiček jsou zlepšeny. Hypokoagulace podél vnitřní dráhy koagulace krve. Aktivita fyziologických antikoagulancií je normální. Fibrinolytický systém je normální.“

Vážení lékaři, řekněte mi, jaké jsou mé šance na „odklon“ od armády s takovým koagulogramem? Pokud jsem hematologovi porozuměl správně, počet destiček může být normální, ale koagulace může být nízká. Pokud to chápu, přesně to napsal doktor, který provedl krevní test.

Předem děkuji za váš čas a pozornost..

Vadim »Pá 17 září 2010 22:06

Co je trombocytopatie??

Možnosti motivu
Hledat podle tématu

Co je trombocytopatie??

Dostal jsem se do nemocnice, ležel jsem tam měsíc, říkali všechno, volání po mně skončilo, můžu zapomenout na armádu, měl jsem trombocytopatii, požádal mě, abych vysvětlil, co to bylo, doktor mi tam řekl, nikdy jsem neslyšel taková slova. Budu žít pro nemoc?)

nějak souvisí s průchodností žil

Trombocytopatie je obecný název hemoragické diatézy v důsledku kvalitativní podkožnosti destiček.

Hemoragická trombocytopatie - familiární dědičná trombocytopatie způsobená nedostatkem krevních destiček 3, což vede k narušení koagulace krve.

Nejdůležitější podmínkou správné léčby trombocytopathií je eliminace účinků, které mohou způsobit nebo zlepšit hemoragické projevy. Dieta nezahrnuje pokrmy obsahující koření. Užívání alkoholu je přísně zakázáno. V potravinách obsahujících vitamíny C, P a A by mělo být hodně potravin.

Existuje celá řada léků, které mohou zhoršovat funkční poruchy krevních destiček. Musí se jim vyhnout. Jedná se o nesteroidní protizánětlivá léčiva, karbenicilin, chlorpromazin, nepřímé antikoagulancia. Heparin lze předepsat pouze pro DIC.

Z uvedených léčiv bylo jmenováno e-aminokapronové kyseliny dovnitř a dovnitř; kyselina paraaminomethylbenzoová (PAMBA), která má normalizační účinek na agregaci destiček. Syntetické hormonální antikoncepční prostředky - infundundin, mestranol - mají stejný účinek. Při parciálních trombocytopatiích se ATP používá v kombinaci se síranem hořečnatým. Při trombocytopatickém krvácení se často používá dicinon. Existují informace o použití nízkých dávek lithia. Dobré výsledky byly získány za použití antagonistů bradykininu - prodektinu, parmidinu.

Vezmou do armády trombocytopatii

U trombocytopenie je pozorován nedostatek krevních destiček v krvi. Tato patologická odchylka je obvykle sekundární a vyvíjí se na pozadí různých nemocí. V některých případech se stav projeví bez diagnostikovaných důvodů. Nebezpečí spočívá v tom, že nedostatek destiček může vést k vážným komplikacím a samotný branec ztrácí příležitost sloužit v ozbrojených silách..

Trombocytopenie a služba

Patologie se vyvíjí v důsledku aktivního ničení destiček nebo poklesu jejich produkce. První situace je výsledkem různých nemocí - revmatoidní artritidy, systémového lupus erythematosus. Existuje souvislost s trombotickou a idiopatickou trombocytopenickou purpurou. Počet vytvořených krevních destiček se může snížit kvůli virovým onemocněním, stavům infekční povahy, projevům onkologie, nedostatku vitamínů, zneužívání alkoholu, chemoterapii. V první fázi je obtížné určit nemoc, protože symptomy jsou rozmazané. Specifické příznaky se projevují ve formě nazálního a dásňového krvácení, častých modřin a specifické kožní vyrážky. Následně se puls zrychlí, člověk se stane letargickým, neustále unaveným a zbledne. Trombocytopenie se často projevuje dočasně, ale může se prodloužit, mít chronickou povahu s častými relapsy. Stav cévních stěn se zhoršuje, takže krvácení, které je obtížné zastavit, se stává častější. Existuje riziko krvácení v sítnici, projevy hemoragického typu mrtvice, vnitřní krvácení. Podávání v tomto stavu je nemožné.

Stanovení kategorie způsobilosti

Ustanovení článku 11 RB zkoumala situace výskytu cytopenických syndromů, mezi něž patří zejména leukopenie, případy idiopatické rhombocytopenické purpury, jiné trombocytopenie a autoimunitní komplikace po transfuzi. Podle odstavce „b“ tohoto článku je mladému muži vydána vojenská karta kategorie „B“, pokud je mu diagnostikována manifestace:

 • anémie hemolytického typu nebo s vrozenými poruchami ve struktuře červených krvinek a hemoglobinu, je-li přítomna kompenzace;
 • anémie hemolytického typu, autoimunitní cytopenické syndromy a jiná onemocnění charakterizovaná pomalou progresí, pokud účinek terapie dává dlouhodobý pozitivní výsledek nebo existuje mírná funkční porucha;
 • selhání homeostázy, pokud je dlouhodobý výsledek léčby pozitivní povahy nebo funkční poruchy, jsou zanedbatelné.

Odvedenci s diagnostikovanou trombocytopenií tak dostávají kategorii „B“ a omezenou způsobilost pro armádu. Nebudou sloužit. Existuje však další funkce. Pokud induktor vykazuje trombotickou trombocytopenickou purpuru, která se vyvíjí na pozadí poruchy homeostázy s vysokým rizikem trombózy, je kategorie „D“ stanovena v položce „a“. Mladý muž nebude vhodný pro armádu. Abyste získali kategorii bez registrace, musíte poskytnout veškerou dostupnou lékařskou dokumentaci a v případě potřeby podstoupit další prohlídku.

Fimóza u mužů (zúžení předkožky): fotografie, příznaky, příčiny

Po mnoho let neúspěšně zápasí s PROSTATITISEM a POTENTIACÍ?

Vedoucí ústavu: „Budete ohromeni, jak snadné je vyléčit prostatitidu tím, že budete brát každý den.

U mužů jsou genitálie samostatným tématem. Respektují nejen dimenzi „důstojnosti“, ale také příležitosti, které poskytuje. Orgán je potřebný k uspokojení genetických potřeb - reprodukce a uspokojení, ale také k udržení nervového a hormonálního systému. Anatomicky dokonalý design odstraňuje moč a sperma z těla, produkuje testosteron a pomáhá zmírňovat nahromaděný stres. Pouze patologie může narušit dokonalé funkce.

Dnes mluvíme o patologii, kterou lze získat jak při narození, tak po celý život. Fimóza u mužů je zúžení předkožky, zatímco její uvolnění během erekce nebo močení je obtížné. Hlavními nepříjemnými příznaky jsou bolest, svědění, zánět. Zjistíme, zda jsou zařazeni do armády s phimózou a které lékaře řešit s problémem. Zvažte stádia a typy nemoci a také co dělat s následky.

Pro zlepšení účinnosti naši čtenáři úspěšně používají M-16. Vzhledem k oblibě tohoto produktu jsme se rozhodli vám ho nabídnout.
Více zde...

Klasifikace: relativní fimóza a patologická

Pojivová tkáň penisu získá v průběhu času pružnost. Proto 95 procent novorozenců má vrozenou fimózu. Neexistují žádné důvody k vzrušení a rodiče by se měli ujistit, že k otevření hlavy dochází přirozeně. Obvykle se to děje za 5 let, ale někdy (individuálně) k odhalení dojde pouze během puberty chlapce (12–13 let). Urologové tedy rozlišují dvě možnosti (fotografie před a po):

 • Fyziologická fimóza (vrozená) - pozorovaná u chlapců a adolescentů;
 • Získaná patologická fimóza je patologie, která se objevuje z určitých důvodů u dospělých mužů.

Relativní fimóza se vyznačuje následujícím znakem: v klidném stavu penisu může být hlava uvolněna, což nezpůsobuje nepohodlí. S erekcí však uvolnění hlavy způsobuje bolest. U kojenců je relativní fimóza konstantní jev v důsledku genetické predispozice k adhezi předkožky. Rodiče by měli dítě sledovat, aby včas reagovali na patologii:

 • Nejprve si sami natahujte pokožku penisu až do dvou let;
 • Za druhé, měli byste sledovat proces močení (je to obtížné pro dítě nebo ne, objeví se bolest nebo zakřivení proudu);
 • Zatřetí, slyšet stížnosti dítěte na svědění a pálení v slabinách;
 • Začtvrté, upozornit teenagera na začátek emisí a vysvětlit, že jakékoli nepohodlí se spontánním vzrušením je začátkem patologie, kterou by měl okamžitě nahlásit.

Fyziologická fimóza málokdy vede k zánětu. Dítě dosud nevytvořilo spermie a kromě moče nedochází k žádnému výtoku z močové trubice. Baktérie a mikroorganismy se nehromadí pod záhybem předkožky, ale náležitá hygiena intimní oblasti je primárním úkolem dítěte i rodičů. V dětství je fyziologická fimóza plná vzhledu senechie. Jedná se o embryonální adhezi, díky které se roztaví hlava a předkožka. Adheze se musí rozptýlit do tří let, jinak budete muset konzultovat chirurga.

Patologická fimóza je získané onemocnění diagnostikované u 5% mužské populace. Pro dospělé existuje klasifikace, kde je určen stupeň a typ průběhu nemoci.

Jak vypadá fimóza?

Starší muži již nejsou diagnostikováni fyziologickou fimózou, ale jsou patologičtí. O příčinách onemocnění se budeme zabývat o něco později a nyní objasníme, jaký druh fimózy se vyskytuje u dospělých.

 1. Zaprvé je to cicatricial phimosis - praskliny a slzy se tvoří na předkožce, která, když se zahojí, vytvoří jizvy (jako stehy po operacích). To dále narušuje pružnost pokožky hlavy a těla, které ji obklopuje. Sex s cicatricial fimosis způsobuje nepříjemnosti, někdy doprovázený intenzivní bolestí. Na pozadí neúspěšných sexuálních činů se může objevit psychologické trauma. Močová trubice je malá, protože se na ní mohou tvořit jizvy. Samotná vylučovací funkce je narušena;
 2. Za druhé, hypertrofická fimóza. Díky svému vzhledu může tato varianta nemoci dokonce vyděsit osobu, která se s problémem dosud nesetkala. Muž s nadváhou k tomu vede, když se ve tříselné oblasti tvoří nadměrné tukové buňky. Na pozadí nadbytečného tuku předkožka roste nadměrně a překrývá hlavu penisu. Velikost růstu kůže je nápadná ve svém tvaru. Bakterie, viry a mikroorganismy se množí dokonale v teplém prostředí a při vysoké vlhkosti díky potu. Taková fimóza vede ve velmi krátkém časovém období k souběžným onemocněním genitourinárního systému.

Urologové tvrdí, že příznaky fimózy jsou zcela charakteristické. Sledování nemoci v dospělosti je snadné, pokud:

 • Často existují zánětlivé procesy v genitáliích a uvnitř systému;
 • Bolí to močení a oblast šourku svědí, svědí a zčervená;
 • Jizvy jsou vidět jak na trupu, tak na předkožce penisu;
 • Objevilo se purulentní vypouštění z močové trubice;
 • Neustále pociťujeme nepříjemný zápach z penisu, který se po hygienických procedurách rychle obnovuje;
 • V průběhu času roste maso s hlavou..

Odstupňování podle stupně vývoje nemoci

Ke stanovení závažnosti fimózy existuje podmíněná, ale obecně akceptovaná lékaři, gradace.

 • Fimóza 1. stupně - pozorovaná u dětí a dospívajících. Hlava v tomto období je volně uvolněna v klidu a erekce buď nenastane (z fyziologických a genetických důvodů), nebo se hlava obtížně otevírá (v období puberty);
 • Fimóza 2. stupně - s erekcí se hlava vůbec neotevře a je zde silné napětí a bolest. Během zbytku penisu je možné lehce otevřít hlavu ručně. Existuje riziko prasknutí tkáně a poškození vazů při nepřesných akcích;
 • Fimóza 3. stupně - v tomto provedení již nemůže být otevření hlavy prováděno ne v klidu, ani v erektilním stavu;
 • Fimóza 4. stupně je nejzávažnější variantou nemoci. Je velmi obtížné močit, protože tekutina je zadržována v záhybech masa a vytváří příznivou zónu pro množení infekce a virů, jakož i pro plísňové kolonie. Sex s fimózou čtvrtého stupně je test, a mnoho z nich v této fázi úplně opustí.

Ošetření v první a druhé fázi spočívá v změkčení předkožky masážními pohyby a speciálními krémy s antiseptickým účinkem. Ale jak již bylo zmíněno, v takových počátečních stádiích je nemoc detekována, hlavně u chlapců. Třetí a čtvrtá fáze jsou eliminovány chirurgickým zákrokem a speciálními postupy k obnovení zdraví pacienta a jeho „důstojnosti“.

V některých případech je nutné předepsat použití antibakteriálních, antimykotických a antiseptických léků, aby se zabránilo infekci této zóny nebo aby se odstranila existující infekce..

dodatečné informace

Některé důsledky této choroby již byly zmíněny výše. Je obtížné mít sex, v průběhu času je čím dál obtížnější zbavit se spermií a moči, v oblasti kloubní hlavy se objevují lokální infekce a erozivní léze. Existuje několik nepříjemnějších funkcí:

 • Vývoj balanoposthitidy s otoky, bolestmi a záněty;
 • Parafimóza - porušení hlavy kvůli ignorování základních pravidel chování ve fimóze;
 • Fimóza je komplikována přítomností diabetu u pacienta, protože glukóza je vylučována močí. Sladké prostředí přitahuje mnoho patogenních a infekčních forem života a komplikuje průběh nemoci.

Navštivte urologa při nejmenším nepohodlí v penisu a možná se vyhnete všem komplikacím a samotnému onemocnění lze předcházet.

Proveďte prostatitidu do armády?

Mnoho mladých lidí ve vojenském věku se zajímá, zda zánět prostaty může být důvodem odkladu služby v ozbrojených silách Ruské federace a zda jsou zařazeni do armády s prostatitidou..

Určuje, zda je odvedenec vhodný pro vojenskou službu zvláštní komise, která se skládá z lékařů různých profilů.

Vězenec, který přichází do lékařské rady s chorobami močového ústrojí (včetně prostatitidy), je podrobně vyšetřen a teprve poté je rozhodnuto, zda je vhodný pro službu.

Jak je stanovena prostatitida??

Prostatitida je zánět prostaty, obvykle způsobený infekcí..

Toto onemocnění bylo dříve označováno jako patologie související s věkem, ale dnes lze u mladých mužů pozorovat prostatitidu..

Důvodem je skutečnost, že mnoho mladých lidí je nezodpovědných za své vlastní zdraví: při sexu nepoužívají antikoncepci, mají hyperaktivní sexuální život a často mění partnery, oblékají se do počasí, neustále zažívají nervové napětí, zneužívají alkohol a kouří a vést sedavý životní styl.

Běžnými příznaky prostatitidy jsou: neustálá bolest v oblasti genitálií a na dolním břiše, která se zesílí močením, se stříhá v přírodě, někdy způsobuje pálení a svědění. Člověk neustále chce vyprázdnit močový měchýř, který ho pronásleduje i v noci, ale jít na záchod nepřináší úlevu. U prostatitidy je také možné zbarvení moči, výskyt krevních sraženin v ní a dokonce i hnisu.

Prostatitida také často ovlivňuje sexuální život a pacient si všimne snížení sexuální touhy a snížení erekce..

Prostatitida se může vyskytovat v různých formách: v akutní a chronické. Při akutním zánětu se zvyšuje tělesná teplota člověka, zvyšuje se syndrom bolesti. V chronické formě jsou symptomy méně výrazné, ale je téměř nemožné je vyléčit až do konce a pacient neustále trpí relapsy.

Léčba prostatitidy je založena na použití antibakteriálních léků. To pomáhá v krátké době vyrovnat se s povrchovým zánětem. Kromě antibiotik se pacientovi doporučuje užívat léky proti bolesti, které při vyprazdňování močového měchýře nepůsobí potíže..

Jak usnadnit močení prostatitidou: příčiny a léčba
 • Byliny na prostatitidu u mužů
 • Injekce Prostacor: složení, způsob aplikace, indikace, cena
 • Jezevčí tuk z prostatitidy: akce, přínosy a kontraindikace
 • Léčba prostatitidy pijavice: výhody a kontraindikace

  Avšak pro hlubší léčbu nestačí samotná antibiotika. Aby se zabránilo přechodu nemoci do chronické formy, je pacientovi předepsána sada fyzioterapie a masáží, stejně jako různá cvičení.

  Muži s prostatitidou se často uchylují k předpisům „tradiční“ medicíny, ale bez rady lékaře se to nedoporučuje.

  Jaká forma prostatitidy způsobuje odložení armády?

  Při akutním zánětu prostaty dostává odvedenec od služby oddech: má dostatek času na úplné obnovení zdraví. Nikdo nepřinese muže s teplotou a aktivním zánětem do armády.

  Berou do armády s chronickou prostatitidou? Chronická forma téměř jakéhokoli onemocnění znamená, že je možné najmout brance. U chronické formy prostatitidy je nutné nasměrovat člověka, aby podstoupil povinnou vojenskou službu. Ale v některých situacích mohou lékaři zvážit alternativy..

  To se vysvětluje skutečností, že v případě chronické prostatitidy se má pacient pravidelně podrobovat vyšetření odborníkem a provádět testy (2-3krát ročně) - to je jediný způsob „kontroly“ nemoci a zabránění relapsu.

  Ze stejného důvodu není ve zvláštních silách identifikován brance, u kterého je diagnostikována chronická zánět prostaty. To je zcela vyloučeno..

  Chronická prostatitida a armáda se však vzájemně nevylučují..

  Pokud se u vojáka během jeho vojenské služby vyvinula prostatitida (nebo došlo k recidivě onemocnění v chronické formě), určí místo průchodu jeho další služby lékař.

  Prevence recidivy u chronické prostatitidy se provádí z důvodu prevence, která může být prováděna v podmínkách armády. Prevence zahrnuje i pravidelnou fyzickou aktivitu, správnou výživu a další složky zdravého životního stylu. V některých případech může být armádní důstojník s prostatitidou.

  Existují případy, kdy je prostatitida diagnostikována u mladého muže během průchodu vojenskou lékařskou komisí, zatímco samotný branec si není vědom přítomnosti zánětu (příznaky prostatitidy se v některých situacích nemusí prakticky objevit). Poté je odveden do zdravotnického zařízení k ošetření a po absolvování komplexní terapie je povinen vrátit se do návrhové desky.

  Je důležité pochopit, že prostatitida je velmi závažné onemocnění. Muži, kterým je diagnostikováno toto onemocnění v mladém věku, nedostávají řádnou léčbu, často trpí nepříjemnými symptomy po celý svůj život. To způsobuje vážné problémy v posteli (až po erektilní dysfunkce a neplodnost) a v důsledku toho psychologické problémy (mužské selhání vyvolává vývoj mnoha komplexů).

  S jakoukoli formou prostatitidy je obtížné vést normální životní styl, takže nezanedbávejte léčbu jakékoli nemoci genitourinárního systému, i když chcete získat od vojenské služby odškodnění..

  Pro zlepšení účinnosti naši čtenáři úspěšně používají M-16. Vzhledem k oblibě tohoto produktu jsme se rozhodli vám ho nabídnout.
  Více zde...

  Článek
  jízdní řády
  nemoci

  Název nemoci, stupeň dysfunkce

  Kategorie
  fitness pro
  vojenská službaOnemocnění krve, krevotvorných orgánů a některé poruchy imunitního mechanismu:a) rychle postupující i pomalu postupující s významnou dysfunkcí"D"b) pomalu postupující s mírnou dysfunkcí nebo vzácnými exacerbacemi"NA"c) dočasné funkční poruchy po nesystémových krevních onemocněních nebo stavech po ukončení terapie"G"

  • všechny typy získané a dědičné anémie;
  • kompenzoval dědičné a získané porušení struktury červených krvinek nebo hemoglobinu;
  • získané a dědičné dysfunkce leukocytových destiček;
  • cytopenické syndromy (včetně leukopenie, idiopatické rhombocytopenické purpury a jiné trombocytopenie, autoimunních post-transfuzních komplikací);
  • poruchy systému hemostázy se zvýšeným krvácením (včetně hemofilie, jiných koagulopatií a trombocytopathií);
  • trombofilie a další hemostatické poruchy se zvýšeným rizikem trombózy;
  • dědičná křehkost kapilár, vaskulární pseudohemofilie;
  • přetrvávající vrozená a získaná imunodeficience.

  Položka „a“ zahrnuje:

  • aplastická anémie a další cytopenické syndromy spojené se zhoršenou hematopoézou, bez ohledu na účinnost léčby a stupeň narušené funkce;
  • chronická rychle progredující onemocnění nebo pomalu postupující onemocnění, přičemž přetrvávají změny ve složení krve a významné zhoršení funkcí při zachování léčby
  • získaný stav imunodeficience během imunosupresivní terapie po alotransplantaci orgánů a tkání;
  • hemostatické poruchy se zvýšeným krvácením, doprovázené krvácením, krvácením nebo poškozením orgánů;
  • poruchy hemostázy se zvýšeným rizikem trombózy, doprovázené mnohočetnou nebo recidivující cévní trombózou, tromboembolické komplikace, potrat, trombotická trombocytopenická purpura nebo poškození orgánů.

  Odstavec "b" zahrnuje:

  • hemolytická anémie a anémie s vrozenými poruchami struktury červených krvinek a hemoglobinu ve stadiu kompenzace;
  • hemolytická anémie, autoimunitní cytopenické syndromy a jiná pomalu progresivní onemocnění s dlouhodobým pozitivním účinkem při léčbě se středně závažnou nebo lehkou poruchou funkce;
  • hemostázové poruchy s dlouhodobým pozitivním účinkem léčby se střední nebo nevýznamnou dysfunkcí.

  Položka „c“ zahrnuje dočasné funkční poruchy po nesystémových krevních onemocněních, jakož i stavy po ukončení celého průběhu léčby v případě přetrvávající dočasné menší dysfunkce.

  Při přetrvávajících vrozených a získaných imunodeficiencích, doprovázených častými relapsy infekčních komplikací, se vyšetření provádí podle odstavce „a“.

  Za podmínek sekundární imunodeficience změny složení krve, poruchy koagulace pozorované u onemocnění jiných orgánů a systémů (jiné chronické, autoimunitní, onkologické, infekční choroby, sarkoidóza a jiné granulomatózy, histiocytóza, patologie těhotenství a porodu, trauma nebo komplikace jejich léčby), po splenektomie a jiné diagnostické nebo terapeutické chirurgické zákroky, kategorie způsobilosti pro vojenskou službu a službu ve vojenské specializaci je stanovena v závislosti na stupeň dysfunkce postiženého orgánu nebo orgánového systému příslušných harmonogramů chorob.

  Rozčleněná trombocytopatie a vojenská služba || Rozčleněná trombocytopatie a vojenská služba

  Trombocytopenie a služba

  Patologie se vyvíjí v důsledku aktivního ničení destiček nebo poklesu jejich produkce. První situace je výsledkem různých nemocí - revmatoidní artritidy, systémového lupus erythematosus. Existuje souvislost s trombotickou a idiopatickou trombocytopenickou purpurou. Počet vytvořených krevních destiček se může snížit kvůli virovým onemocněním, stavům infekční povahy, projevům onkologie, nedostatku vitamínů, zneužívání alkoholu, chemoterapii.

  V první fázi je obtížné určit nemoc, protože symptomy jsou rozmazané. Specifické příznaky se projevují ve formě nazálního a dásňového krvácení, častých modřin a specifické kožní vyrážky. Následně se puls zrychlí, člověk se stane letargickým, neustále unaveným a zbledne. Trombocytopenie se často projevuje dočasně, ale může se prodloužit, mít chronickou povahu s častými relapsy.

  Stanovení kategorie způsobilosti

  Ustanovení článku 11 RB zkoumala situace výskytu cytopenických syndromů, mezi něž patří zejména leukopenie, případy idiopatické rhombocytopenické purpury, jiné trombocytopenie a autoimunitní komplikace po transfuzi. Podle odstavce „b“ tohoto článku je mladému muži vydána vojenská karta kategorie „B“, pokud je mu diagnostikována manifestace:

  • anémie hemolytického typu nebo s vrozenými poruchami ve struktuře červených krvinek a hemoglobinu, je-li přítomna kompenzace;
  • anémie hemolytického typu, autoimunitní cytopenické syndromy a jiná onemocnění charakterizovaná pomalou progresí, pokud účinek terapie dává dlouhodobý pozitivní výsledek nebo existuje mírná funkční porucha;
  • selhání homeostázy, pokud je dlouhodobý výsledek léčby pozitivní povahy nebo funkční poruchy, jsou zanedbatelné.

  Odvedenci s diagnostikovanou trombocytopenií tak dostávají kategorii „B“ a omezenou způsobilost pro armádu. Nebudou sloužit. Existuje však další funkce. Pokud má odvedenec trombotickou trombocytopenickou purpuru, která se vyvíjí na pozadí poruchy homeostázy s vysokým rizikem trombózy, pak podle.

  Trombocytopatie je skupina onemocnění charakterizovaná zvýšeným krvácením v důsledku zhoršeného fungování krevních destiček, krevních buněk odpovědných za první fázi koagulace, pokud je jejich počet považován za normální. Toto onemocnění je běžné.

  Příčiny

  Existují 2 běžné příčiny:

  1. Dědičnost.
  2. Porušení struktury krevních buněk při jiných nemocech (nádory, onemocnění jater a ledvin, radiační nemoc, nedostatek vitamínu B12, časté krevní transfúze).

  Ohroženi jsou lidé, jejichž krevní příbuzní mají tento patologický stav, a ti, kteří nedostávají dostatek vitamínů.

  Krvácení se zvyšuje s:

  • Pití alkoholu;
  • Příjem jídel s vysokým obsahem octa;
  • Časté vystavení slunci;
  • Léčba léky, které porušují krevní srážlivost;
  • Fyzioterapeutické procedury.

  Disagregovaná trombocytopatie

  Disagregovaná trombocytopatie je ve druhé skupině hemoragické diatézy, která se projevuje špatnou koagulací krve. K tomu vede dědičnost a další důvody..

  Dědičná forma choroby je rozdělena do 2 skupin:

  1. Glanzmannova trombastenie.
  2. May-Hegglin Anomaly.

  První forma probíhá bez „osvobozovacího procesu“, je přenášena jak dominantními, tak recesivními geny. Klinicky se projevuje ve formě malých hematomů bodové povahy.

  Tato forma se vyskytuje častěji u dívek, které mají dlouhá období krvácení z dělohy, jejichž funkce není známa. Následně se objevují známky posthemoragické diatézy, projevující se v závažné formě.

  Klinickým projevem tohoto onemocnění je krvácení do sítnice nebo mozku.

  Anomálie May-Hegglin zmizí, aniž by narušila „proces uvolňování“, ale je charakterizována vnějšími a vnitřními změnami destiček.

  Nejsou pozorovány žádné zjevné klinické projevy, v laboratorních studiích lze tuto formu onemocnění detekovat ve formě trombocytopenie a obrovských metrických parametrů samotných buněk.

  Příznaky

  Příznaky trombocytopatie jsou zařazeny do skupiny hemoragického syndromu, což znamená symptom zvýšeného krvácení.

  Seznam obsahuje projevy:

  • Krvácení z nosní dutiny;
  • Silný menstruační tok;
  • Přítomnost krve ve stolici a moči;
  • Krvácení při sebemenších otěrech a modřinách, někdy pod kůží.

  Pokud se v důsledku toho vyvine anémie, je charakterizována příznaky:

  • Závrať
  • Mdloby;
  • Únava;
  • Snížený výkon;
  • Hluk v uších;
  • Dušnost.

  Diagnostika

  Diagnóza začíná průzkumem, kde pacient hovoří o jeho stížnostech, o tom, co způsobilo některé příznaky a jak dlouho a dlouho krvácení vydrží.

  Je prováděna kontrola na přítomnost chronických onemocnění u člověka, je sledována jeho dědičnost.

  Pacient může mít snížení krevního tlaku a rychlý puls. Lékaři provádějí fyziologické vyšetření, aby zjistili možné podkožní krvácení.

  V případě onemocnění může být kůže bledá. Provádí se krevní test. Lékaři zjistí, že počet červených krvinek se snížil, hemoglobin.

  Počet trombocytů je však často v rámci normálních limitů. Ve vzácných případech se jejich počet snižuje.

  U trombocytopatie je možné uvolňování červených krvinek močí, proto počet testů, které je třeba provést, zahrnuje analýzu moči.

  Mohou propíchnout prst nebo ušní lalůček a určit tak délku krvácení. Studii je třeba provést, protože bude identifikovat tuto skupinu nemocí u pacienta.

  V jeho přítomnosti je trvání krvácení mnohem delší, než je obvyklé.

  Jsou prováděny speciální laboratorní testy, které hodnotí všechny stádia srážení krve u lidí. Existuje několik ukazatelů:

  • Čas.
  • Kondenzované nebo ne sražené.
  • Agregace nebo slepení krvinek.
  • Přilnavost nebo přilnavost k povrchu.

  Pokud první 2 indikátory v přítomnosti nemoci zůstanou normální, jsou další 2 výrazně zpomaleny.

  Budou vytvořeny různé vzorky. Tato patologie s drobnými hrboly, modřinami, vymačkáváními zanechává krevní šmouhy na kůži člověka, pak to odborníci pozorují a vytvářejí umělé situace.

  Test sevření pod klíční kostí, nasazení manžety pro měření krevního tlaku, použití škrtidla na pomocných modřinách se objeví na odpovídajících částech těla.

  Pomůže diagnostikovat onemocnění kostní dřeně s okolní tkání.

  Léčba

  Léčba trombocytopatie konzervativní terapií spočívá v užívání:

  • Inhibitory, které zabraňují rozpuštění stávajících krevních sraženin;
  • Agregáty, které zvyšují koagulaci krve;
  • Hormonální antikoncepční prostředky, které snižují množství krve u žen s menstruací;
  • Metabolická léčiva, která zlepšují metabolismus v buňkách;
  • Vasokonstrikční léky, které zastaví krvácení rychleji.

  Chirurgické ošetření zahrnuje odstranění sleziny a oblasti vadného orgánu, propíchnutí kloubu, aby se z něj odstranila krev, představení umělé části orgánu nebo kloubu, pokud nebylo možné se zotavit.

  Fyzioterapeutická cvičení obnovují schopnost kloubů pohybovat se poté, co z nich byla odebrána krev. Fyzioterapie, působící na magnetické nebo elektrické pole, pomáhá zlepšit vstřebávání modřin a práci kloubů po krvácení v nich.

  Transfúze některých složek krve pomáhá při léčbě nemoci..

  Komplikace a důsledky

  • Nízký hemoglobin díky nízkému množství železa v krvi;
  • Snížená obrana imunitního systému;
  • Ochrnutí;
  • Slepota;
  • Krkavci;
  • Anemická kóma.

  Důsledkům a komplikacím lze zabránit včasnou lékařskou péčí..

  Udržování zdravého životního stylu je jedním z preventivních opatření, která musí být dodržována bez ohledu na to, zda máte nemoc nebo ne..

  Přečtěte si tento článek pozorně!

  Chcete-li správně určit, zda je váš případ vhodný pro tento článek Plány nemocí, musíte jasně porozumět pojmům a definicím v tomto článku. A také je musíte správně porovnat se svými lékařskými dokumenty.

  Pokud máte jakékoli potíže, můžete se bezplatně poradit s lékařem, klikněte na LINK

  Článek
  jízdní řády
  nemoci

  Název nemoci, stupeň dysfunkce

  Kategorie
  fitness pro
  vojenská službaOddíl 11.Onemocnění krve, krevotvorných orgánů a některé poruchy imunitního mechanismu:a) rychle postupující i pomalu postupující s významnou dysfunkcí"D"b) pomalu postupující s mírnou dysfunkcí nebo vzácnými exacerbacemi"NA"c) dočasné funkční poruchy po nesystémových krevních onemocněních nebo stavech po ukončení terapie"G"
  • všechny typy získané a dědičné anémie;
  • kompenzoval dědičné a získané porušení struktury červených krvinek nebo hemoglobinu;
  • získané a dědičné dysfunkce leukocytových destiček;
  • cytopenické syndromy (včetně leukopenie, idiopatické rhombocytopenické purpury a jiné trombocytopenie, autoimunních post-transfuzních komplikací);
  • poruchy systému hemostázy se zvýšeným krvácením (včetně hemofilie, jiných koagulopatií a trombocytopathií);
  • trombofilie a další hemostatické poruchy se zvýšeným rizikem trombózy;
  • dědičná křehkost kapilár, vaskulární pseudohemofilie;
  • přetrvávající vrozená a získaná imunodeficience.

  Položka „a“ zahrnuje:

  • aplastická anémie a další cytopenické syndromy spojené se zhoršenou hematopoézou, bez ohledu na účinnost léčby a stupeň narušené funkce;
  • chronická rychle progredující onemocnění nebo pomalu postupující onemocnění, přičemž přetrvávají změny ve složení krve a významné zhoršení funkcí při zachování léčby
  • získaný stav imunodeficience během imunosupresivní terapie po alotransplantaci orgánů a tkání;
  • hemostatické poruchy se zvýšeným krvácením, doprovázené krvácením, krvácením nebo poškozením orgánů;
  • poruchy hemostázy se zvýšeným rizikem trombózy, doprovázené mnohočetnou nebo recidivující cévní trombózou, tromboembolické komplikace, potrat, trombotická trombocytopenická purpura nebo poškození orgánů.

  Odstavec "b" zahrnuje:

  • hemolytická anémie a anémie s vrozenými poruchami struktury červených krvinek a hemoglobinu ve stadiu kompenzace;
  • hemolytická anémie, autoimunitní cytopenické syndromy a jiná pomalu progresivní onemocnění s dlouhodobým pozitivním účinkem při léčbě se středně závažnou nebo lehkou poruchou funkce;
  • hemostázové poruchy s dlouhodobým pozitivním účinkem léčby se střední nebo nevýznamnou dysfunkcí.

  Položka „c“ zahrnuje dočasné funkční poruchy po nesystémových krevních onemocněních, jakož i stavy po ukončení celého průběhu léčby v případě přetrvávající dočasné menší dysfunkce.

  Při přetrvávajících vrozených a získaných imunodeficiencích, doprovázených častými relapsy infekčních komplikací, se vyšetření provádí podle odstavce „a“.

  Za podmínek sekundární imunodeficience změny složení krve, poruchy koagulace pozorované u onemocnění jiných orgánů a systémů (jiné chronické, autoimunitní, onkologické, infekční choroby, sarkoidóza a jiné granulomatózy, histiocytóza, patologie těhotenství a porodu, trauma nebo komplikace jejich léčby), po splenektomie a jiné diagnostické nebo terapeutické chirurgické zákroky, kategorie způsobilosti pro vojenskou službu a službu ve vojenské specializaci je stanovena v závislosti na stupeň dysfunkce postiženého orgánu nebo orgánového systému příslušných harmonogramů chorob.

  Rozumíte všem v tomto článku Rozvrhy nemocí?

  Pokud existují dokonce minimální pochybnosti, je lepší se poradit s lékařem - pomůže vám to ušetřit spoustu času a úsilí a pravděpodobně vás to ušetří z armády. Na této LINK můžete položit lékaři otázku zdarma

  Rozčleněná trombocytopatie a vojenská služba

  Do trombocytopenie vezměte armádu

  Patologie se vyvíjí v důsledku aktivního ničení destiček nebo poklesu jejich produkce. První situace je výsledkem různých nemocí - revmatoidní artritidy, systémového lupus erythematosus. Existuje souvislost s trombotickou a idiopatickou trombocytopenickou purpurou.

  Počet vytvořených krevních destiček se může snížit kvůli virovým onemocněním, stavům infekční povahy, projevům onkologie, nedostatku vitamínů, zneužívání alkoholu, chemoterapii. V první fázi je obtížné určit nemoc, protože symptomy jsou rozmazané.

  Specifické příznaky se projevují ve formě nazálního a dásňového krvácení, častých modřin a specifické kožní vyrážky. Následně se puls zrychlí, člověk se stane letargickým, neustále unaveným a zbledne. Trombocytopenie se často projevuje dočasně, ale může se prodloužit, mít chronickou povahu s častými relapsy.

  Stav cévních stěn se zhoršuje, takže krvácení, které je obtížné zastavit, se stává častější. Existuje riziko krvácení v sítnici, projevy hemoragického typu mrtvice, vnitřní krvácení. Podávání v tomto stavu je nemožné.

  Vezmou do ruské armády s dvojím občanstvím v roce 2019?

  Ti, kteří mají státní občanství ve dvou zemích, nevěří, že nebudou muset sloužit v ruské armádě, přestože tak již učinili v jiné zemi.

  Tato možnost závisí na dostupnosti vhodné dohody mezi zeměmi, ve které by se měla odrážet podobná okolnost.

  K dnešnímu dni a v příštím roce 2019 se v tomto plánu neočekávají žádné změny, Rusko má takovou dohodu s pouze jedním státem, konkrétně s Tádžikistánem, uzavřenou od roku 1996.

  Až donedávna byla taková dohoda uzavřena s Turkmenistánem, ale v roce 2015 ztratila platnost. Proto mohou být občané, kteří mají státní občanství Ruska a zemí, jako jsou Francie, Německo, Litva, Estonsko, Ukrajina, Bělorusko atd. A kteří sloužili ve své armádě, po příjezdu do Ruské federace přiměřeně povoláni k vojenské službě..

  Občané Turkmenistánu, kteří dostali druhý pas v době platnosti dohody, tj. Před rokem 2015, mohou být osvobozeni. Zde v naší zemi opravdu nepodléhají opětovnému odvolání.

  Ruské občany, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, nebudou povoláni ke službě, protože nejsou u nás zaregistrováni. To platí také pro ty, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, ale přijdou za námi studovat..

  Armádní služba a hypertenze

  Mnozí si jsou jistí: hypertenze a armáda jsou neslučitelné. Po předvolání začnou mladí muži obcházet lékaře a pokoušet se simulovat hypertenzi. Ze stejného důvodu mnoho lékařů nedůvěřuje diagnóze hypertenze. Je velmi snadné vytvořit vzhled příznaků a potvrzení počátečních stádií onemocnění je řádově obtížnější..

  Vhodnost pro vojenskou službu je rozdělena do několika kategorií.

  1. První zahrnuje ty, kteří nemají žádná omezení.
  2. Mladí muži s malými omezeními jsou zařazeni do kategorie „B“.
  3. Kategorie "B" znamená, že odvedenec je způsobilý k výkonu služby pouze během války.
  4. Kategorie „G“ zahrnuje dočasnou nevhodnost. Mladí lidé dostávají šestiměsíční odklad a návrh na předvolání se znovu uplatní po lhůtách..
  5. Skupina „D“ znamená úplný nedostatek způsobilosti k vojenské službě.

  Nejčastěji se těm, kteří chtějí mít dobrý čas na hypertenzi, dostane skupina „G“, a každých šest měsíců vybírají provizi u vojenské registrační a přijímací kanceláře, aby určili, zda jsou vhodní k podávání..

  Flatfoot a "Plán nemocí"

  Existuje zvláštní dokumentace nazvaná „Plán nemocí“, která popisuje nemoci, které mohou narušovat vojenskou službu. Každý rok je plán upraven a změněn..

  Je třeba věnovat pozornost článku týkajícímu se této choroby a pečlivě ji prostudovat..

  Ploštice a její odrůdy

  Normálně má noha každé osoby dva oblouky:

  Oba oblouky jsou důležité a nezbytné pro zmírnění (odpisy). Kromě toho umožňují člověku udržovat rovnováhu, nepadat při chůzi a částečně usnadnit práci dolních končetin. Pokud jsou oblouky chodidel z nějakého důvodu deformovány, lékař diagnostikuje ploché nohy.

  Na základě dostupných kódů se rozlišují dva typy nemocí:

  • Podélné ploché nohy;
  • Příčné ploché nohy;
  • Kombinované ploché nohy.

  Každá z odrůd se vyznačuje svými příznaky. Někdy existuje kombinace plochých nohou, která se skládá ze dvou forem plochých nohou. Kromě toho je nemoc rozdělena na:

  • Kongenitální Vzácný jev vznikl v důsledku abnormálního vývoje dítěte uvnitř dělohy.
  • Získáno. Tato forma plochých nohou se může projevit v jakékoli fázi života a má své vlastní poddruhy:
   1. Statický - objevuje se v důsledku zhoršení svalové aktivity.
   2. Rickety - vznikl kvůli nedostatku vitamínu D, v důsledku čehož je oslaben pohybový aparát.
   3. Paralytický - příčinou takových poddruhů ploštěnců je přenos poliomyelitidy.
   4. Traumatické - dochází k zlomeninám kostí nebo jejich poškození.

  Co je senná rýma a s jakou alergií se do armády rozhodně nevezme?

  Pod sennou horečkou se rozumí alergické reakce na pyl rostlin, které se projevují komplexně a v závislosti na ročním období. Patologie se může cítit projevující se dermatitidou, rýmou, konjunktivitidou a dokonce i astmatickou bronchitidou alergické povahy. Pacient má otoky sliznic nosu a očí, je rýma a kýchá, nosní kongesce.

  V některých případech se může vyskytnout kašel, udušení, pocit vůně je narušen, svědění a vyrážky na kůži. Patologie má tendenci postupovat a postupovat k bronchiálnímu astmatu. Lékaři tvrdí, že senná rýma se vyvíjí u dětí a dospívajících. Cyklicky prochází, s exacerbacemi během výskytu alergenu.

  Jakmile alergen zmizí, patologie přechází do remise.

  Když se podíváte na seznam nemocí, které rozhodně neberete do armády, mezi alergickými patologiemi vyniká pouze potravinová alergie..

  Pokud je k dispozici, mladý muž nebude povolán k hlavním potravinářským výrobkům, které tvoří vojenskou dávku (které zahrnují moučné výrobky a obilniny, brambory a máslo), a pokud byly povolány, budou propuštěny.

  Pro takové rozhodnutí je však nutné provést kožní testy a v anamnéze musí být potvrzeno, že pacient před komisí náhle onemocněl. Faktem je, že strava armády sestává z takových potravin, které jsou zřídka alergické.

  Nezavolávejte armádu a ty, kteří mají aktivní formu kopřivky a pravidelně se objevují Quinckeho edém. Nebude možné to jednoduše oznámit lékařské radě a získat propuštění z armády. Důkazem těchto patologií je odpovídající záznam v anamnéze..

  To znamená, že pacient by měl až do tohoto okamžiku mít časté záznamy s alergologem, jakož i vyšetření, jejichž výsledky ukazují, že některé produkty způsobují výraznou alergickou reakci. Je zajímavé, že senná rýma může způsobit úly a Quinckeho edém..

  Pokud ano, bude muset lékařská komise poskytnout důkazy na základě lékařských dokumentů.

  Základem osvobození mladého muže od branné povinnosti může být výrazná nebo zanedbaná senná rýma, která způsobila různé komplikace. Ale mohou také volat.

  Přítomnost nemocí a jejich komplikace je důvodem k vyšetření podle příslušných článků seznamu chorob.

  V důsledku toho je stanoven funkční stav postižených orgánů nebo systémů, na jehož základě je učiněno kolektivní rozhodnutí o vhodnosti brance pro vojenskou službu.

  Pokud je odvedenec urtikárie, pak jej musí prohlásit, že je nezpůsobilý ke službě, že je patologie chronická.

  U senné rýmy je obtížnější, protože její přítomnost není důvodem pro osvobození od služby. Je však třeba mít na paměti, že výrazná senná rýma může způsobit bronchiální astma. A s ní byla nařízena cesta do armády.

  Aby bylo možné tyto obavy otestovat, musí být pacient s sennou rýmou vyšetřen pulmonologem.

  Disagregovaná trombocytopatie

  Dezagregovaná trombocytopatie patří do určité skupiny patologií charakterizovaných vysokým stupněm krvácení.

  Vyskytuje se při menším traumatu na strukturu krevních destiček, krevních buněk odpovědných za počáteční fázi koagulace, když jsou v normálním stavu. Toto onemocnění je běžné.

  Příčiny trombocytopatie

  K výskytu takovéto patologie krve existují dva nejčastější faktory:

  1. Dědičná predispozice.
  2. Zničení struktury krevních buněk v procesu boje s dalšími nemocemi: onkologie, zánět ledvin a jater, nedostatek vitamínu B12 a další.

  Nejčastější příčinou nedostatku vitaminu jsou vegetariáni, kteří vědomě odmítají maso, mléčné výrobky a produkty z ryb.

  Nedostatek této skupiny vitamínů je pozorován především při dlouhodobém odmítnutí masa, jater, ryb, mléka, vajec.

  Krvácení se může zvýšit, pokud existuje několik určitých ukazatelů:

  • Pití alkoholu.
  • Jíst vysokou kyselinu octovou.
  • Neustálé návštěvy solárií nebo pláží, tj. Časté opalování.
  • Užívání koagulačních terapií.

  Formy nemoci

  Do druhé skupiny diatéz je zahrnuta disagregovaná trombocytopatie, která je charakterizována přítomností špatné koagulace. K tomu vede dědičná predispozice a další závislé rizikové faktory..

  Dědičný typ trombocytopatie je rozdělen do 2 skupin:

  1. Glanzmanova nemoc. Podobná forma se nejčastěji projevuje u adolescentek, které po dlouhou dobu zažívají krvácení do dělohy, jejichž příčina nebyla stanovena..
  2. May-Hegglinova odchylka. Pacient nemůže pozorovat žádné zvláštní příznaky, ale při klinických vyšetřeních v laboratoři může být tato forma trombocytopatie detekována formou narušení velikosti buněk.

  Známky porušení

  Příznaky disagregované trombocytopatie jsou definovány ve skupině krvácení, což je známkou vysoké úrovně krvácení.

  Rozsáhlý seznam příznaků obsahuje následující položky:

  • Krvácení z nosu, dásní a pohlavních cest dívek.
  • Zvýšená menstruace.
  • Krevní nečistoty v moči a stolici.
  • Subkutánní nebo externí krvácení s lehkými zraněními.
  • Dlouhé období hojení modřin a ran.

  Osoby trpící takovým narušením spojení hemostázy je obtížné tolerovat chirurgické zákroky, protože odborníci nejsou schopni včas zastavit krev..

  Další příznaky trombocytopatie spojené s přítomností anémie:

  • Časté závratě, ztráta vědomí, ztmavnutí očí.
  • Chronická únava, slabost.
  • Nízká pracovní kapacita.
  • Hluky.
  • Bledá kůže.
  • Nízký krevní tlak.
  • Tachykardie.

  Diagnostické postupy

  Diagnóza začíná anamnézou pacienta. Lékař vyjasňuje všechny stížnosti pacienta, délku trvání problémů a krvácení a diagnostikuje akutní, chronická nebo dědičná onemocnění těla.

  Může být nutné složit počáteční test dědičnosti DNA, aby se vyloučila tato příčina pohody..

  1. Měření tlaku. Pokud se sníží všechny indikátory a zrychlí se puls, provede specialista další vyšetření těla pacienta, aby zjistil možné oblasti subkutánního krvácení.
  2. Krevní chemie. V přítomnosti disagregované trombocytopatie budou laboratorní asistenti určitě detekovat nedostatek červených krvinek a pokles hemoglobinu. Analýza navíc odhaluje stav cholesterolu, glukózy, kreatinu a kyselin. Odběr krve se provádí, pokud má pacient nezdravou bledost. Nejčastěji mají destičky normální skóre..
  3. Propíchnutí ušního lalůčku nebo prstu. Doktor tak měří dobu krvácení a určuje přesnou diagnózu.

  Dále laboratorní asistenti zkoumají stupeň koagulace krve pacienta podle určitých ukazatelů:

  • Čas. Pokud krev vyjde déle než 7 minut, je koagulace narušena.
  • Vyšetření sraženiny.
  • Lepivost destiček prováděná destičkami.
  • Rukojeť.

  Vzorky mohou předepsat další vyšetřovací metoda. Protože toto onemocnění oběhového systému s minimálním zraněním, modřiny zanechávají viditelné modřiny na kůži pacienta, lékaři také sledují proces a sami si vytvářejí malou ránu..

  Léčba nemocí

  Léčba disagregované trombocytopatie je důsledkem konzervativních metod.

  Proces má trvat:

  • Léky, které absorbují vytvořené krevní sraženiny - inhibitory.
  • Léky, které zvyšují schopnost koagulace.
  • Hormonální léky ke snížení úrovně menstruačního toku.
  • Metabolické a vazokonstrikční léky.
  • Vitaminy A, B, PP a C.

  Chirurgická intervence zahrnuje odstranění sleziny nebo odstranění její malé části, což je možná příčina trombocytopatie.

  Kromě toho je tělesná aktivita předepisována ve formě tělesné výchovy a obnovuje pohybovou schopnost kloubů po jejich zbavení krve. Používají také fyzioterapeutické postupy, které urychlují vstřebávání krevních šmouh..

  Poslední terapeutickou léčbou je transfúze. Lékaři se uchylují k této metodě pouze jako poslední možnost.

  Komplikace

  Pokud nezačnete léčit toto onemocnění včas, existuje riziko vážných následků:

  Každému bodu ze seznamu se vždy můžete včas vyhnout, pokud včas konzultujete specialistu a zkontrolujete krev v laboratorních podmínkách.

  Kromě toho je důležité vést zdravý životní styl nejen pro ohrožené lidi, ale také pro absolutně zdravé.

  Vezmou do armády trombocytopatii

  Po mnoho let se pokouší vyléčit JOINTS?

  Vedoucí Ústavu pro společné léčbu: „Budete ohromeni, jak snadné je léčit klouby tím, že denně berete lék na 147 rublů...

  Patologie se vyvíjí v důsledku aktivního ničení destiček nebo poklesu jejich produkce. První situace je výsledkem různých nemocí - revmatoidní artritidy, systémového lupus erythematosus. Existuje souvislost s trombotickou a idiopatickou trombocytopenickou purpurou.

  Počet vytvořených krevních destiček se může snížit kvůli virovým onemocněním, stavům infekční povahy, projevům onkologie, nedostatku vitamínů, zneužívání alkoholu, chemoterapii. V první fázi je obtížné určit nemoc, protože symptomy jsou rozmazané.

  Specifické příznaky se projevují ve formě nazálního a dásňového krvácení, častých modřin a specifické kožní vyrážky. Následně se puls zrychlí, člověk se stane letargickým, neustále unaveným a zbledne. Trombocytopenie se často projevuje dočasně, ale může se prodloužit, mít chronickou povahu s častými relapsy.

  Stav cévních stěn se zhoršuje, takže krvácení, které je obtížné zastavit, se stává častější. Existuje riziko krvácení v sítnici, projevy hemoragického typu mrtvice, vnitřní krvácení. Podávání v tomto stavu je nemožné.

  NAŠE ČTENÁŘE DOPORUČUJÍ!

  K léčbě kloubů naši čtenáři úspěšně použili Sustalaif. Vzhledem k oblibě tohoto produktu jsme se rozhodli vám ho nabídnout.
  Více zde...

  Klasifikace trombocytopatie

  Trombocytopatie se dělí na typy: primární a sekundární. Rozdíly mezi nimi jsou následující: primární se vyskytuje jako dědičná patologie a objevuje se ihned po narození a sekundární trombocytopatie je diagnostikována jako komplikace somatických chorob.

  Při systematizaci patologie se zvlášť rozlišuje diagnóza „Disaggregovaná trombocytopatie“, která se vyznačuje hemoragickými a posthemoragickými diatézními syndromy. Navíc je toto onemocnění charakteristické pro dívky a je detekováno během řady laboratorních studií v raném věku..

  Mezi dědičné formy se rozlišují následující typy trombocytopathií:

   1. Souvisí s abnormalitou membrány. Patří sem Bernardův syndrom - Soulier, pseudo-choroba von Willebrand, Glanzmannova trombastenie atd..
   2. V souvislosti s intracelulárními anomáliemi a narušenou agregací destiček je patogeneze takových forem patologie způsobena nedostatkem a-granulí nebo porušením jejich uvolňování z buněk. Tato skupina zahrnuje germánsko-pudlakovu chorobu, syndrom šedé destičky, Chediak-Higashiho syndrom atd..
   3. Dysfunkce destiček při vaskulárních dysplazích (např. Ehlers-Danlosova choroba).

  Smíšené poruchy krevních destiček se také rozlišují jako samostatná skupina. Jedná se o syndromy May - Hegglin, Wiskott - Aldrich a další, často jsou podobné patologie provázeny dalšími vrozenými anomáliemi, například Downovým syndromem. Obvykle jsou diagnostikovány během screeningu na konci prvního trimestru těhotenství..

  Lékařské indikace

  Počet krevních destiček v krvi mužů a žen se neustále mění. Padá v noci a na jaře a u žen - v období menstruace. Ukazatel nepřekračuje rámec toho, co je povoleno, proto v takových případech nemluví o trombocytopenii.

  Za některých podmínek je pozorován nárůst tohoto ukazatele. To se děje s těžkou fyzickou prací, dlouhým pobytem v horách, používáním určitých léků..

  Destičky se podobají bikonvexním kotoučům oválného nebo zaobleného tvaru, bez procesů. Jejich poločas je až týden. Aby se udržela konstantní koncentrace těchto prvků, musí kostní dřeň denně kompenzovat až 13% hmotnosti destiček..

  To je nezbytné pro normální fungování krvetvorných kmenových buněk..

  Při vystavení nepříznivým faktorům dochází k prudkému nárůstu jejich velikosti. Buňky uvolňují pseudopodii pro další slepení. Takže se objevují agregáty krevních destiček. Vlivem faktoru destiček 3 krevní buňky ulpívají na vláknech fibrinu a zastavují krvácení. Obdobně jsou do krevní srážlivosti zapojeny krevní destičky..

  Přispívají k zúžení krevních cév (s poškozením). Během jejich rozpadu a agregace se uvolňuje serotonin, který aktivně omezuje krevní cévy. Tyto buňky přispívají k tvorbě krevní sraženiny..

  Klinický obrázek

  Normálně má člověk v každém litru krve krevní destičky o velikosti 150-320x10⁹. První známky onemocnění se objevují, když je počet těl snížen na méně než 50x10⁹. V takových případech lze provést ambulantní léčbu. Pokud je ukazatel menší než 20, musí být podrobeni povinné hospitalizaci..

  Mezi příznaky trombocytopenie patří:

  1. Modření v kůži a sliznicích - petechie, ekchymóza. Vyskytují se spontánně (v noci nebo po mikrotraumatu). Menší poškození způsobuje významné krvácení.
  2. Zvýšené krvácení z dásní.
  3. Meno-metrorrhagia.
  4. Nosní, ušní a gastrointestinální krvácení vedoucí k anémii.

  U trombocytopenie jsou příznaky podobného plánu nejcharakterističtější. Jsou proto vyslovovány, takže nutí pacienta, aby se poradil s lékařem. Co způsobuje trombocytopenii? Existují 4 skupiny příčin onemocnění.

  Nedostatečná tvorba krvinek v kostní dřeni. K podobnému stavu dochází, když:

  • aplastická anémie (existuje inhibice zrání všech klíčků hematopoézy - panmyeloftis);
  • vývoj metastatického poškození kostní dřeně;
  • akutní a chronická leukémie;
  • megaloblastická anémie;
  • virové onemocnění;
  • použití některých léků (thiazidy, estrogen);
  • chemoterapie;
  • radiační expozice;
  • intoxikace alkoholem.

  Proč se vyvíjí patologie??

  Koncentrace krevních destiček se může lišit v důsledku masivního krvácení nebo zvýšené destrukce krevních destiček. Problémy s distribucí krevních destiček v těle mohou způsobit dané onemocnění. Kromě toho se hromadí ve slezině a vyvolávají těžkou splenomegálii.

  Další příčinou onemocnění je změna koncentrace krevních plaků na pozadí jejich masivní destrukce (spotřeba trombocytopenie). Tento nedostatek není kompenzován kostní dření. Podobná situace je vyvolána:

  • hyperkoagulace s DIC;
  • trombóza;
  • trombocytopenická purpura dospělých a dětí imunitní a neimunitní geneze;
  • syndrom respirační tísně novorozence;
  • imunitní poruchy;
  • mechanické poškození krevních buněk (situace může být pozorována při použití cévních protéz).

  Jaký je rozdíl mezi trombocytopenií a trombocytopatií? V prvním případě se mluví o kvantitativní charakteristice indikátoru - nedostatku krvinek. Trombocytopatie - kvalitativní charakteristika.

  Toto onemocnění se vyskytuje v důsledku méněcennosti krevních destiček u mužů a žen. Jejich koncentrace může být normální, ale nejsou schopny vykonávat své přímé funkce: vyživovat zeď krevních cév, zastavit krvácení.

  Rozčleněná trombocytopatie a vojenská služba

  U trombocytopenie je pozorován nedostatek krevních destiček v krvi. Tato patologická odchylka je obvykle sekundární a vyvíjí se na pozadí různých nemocí. V některých případech se stav projeví bez diagnostikovaných důvodů. Nebezpečí spočívá v tom, že nedostatek destiček může vést k vážným komplikacím a samotný branec ztrácí příležitost sloužit v ozbrojených silách..

  Trombocytopenie a služba

  Patologie se vyvíjí v důsledku aktivního ničení destiček nebo poklesu jejich produkce. První situace je výsledkem různých nemocí - revmatoidní artritidy, systémového lupus erythematosus. Existuje souvislost s trombotickou a idiopatickou trombocytopenickou purpurou.

  Počet vytvořených krevních destiček se může snížit kvůli virovým onemocněním, stavům infekční povahy, projevům onkologie, nedostatku vitamínů, zneužívání alkoholu, chemoterapii. V první fázi je obtížné určit nemoc, protože symptomy jsou rozmazané.

  Specifické příznaky se projevují ve formě nazálního a dásňového krvácení, častých modřin a specifické kožní vyrážky. Následně se puls zrychlí, člověk se stane letargickým, neustále unaveným a zbledne. Trombocytopenie se často projevuje dočasně, ale může se prodloužit, mít chronickou povahu s častými relapsy.

  Stav cévních stěn se zhoršuje, takže krvácení, které je obtížné zastavit, se stává častější. Existuje riziko krvácení v sítnici, projevy hemoragického typu mrtvice, vnitřní krvácení. Podávání v tomto stavu je nemožné.

  Stanovení kategorie způsobilosti

  Ustanovení článku 11 RB zkoumala situace výskytu cytopenických syndromů, mezi něž patří zejména leukopenie, případy idiopatické rhombocytopenické purpury, jiné trombocytopenie a autoimunitní komplikace po transfuzi. Podle odstavce „b“ tohoto článku je mladému muži vydána vojenská karta kategorie „B“, pokud je mu diagnostikována manifestace:

  • anémie hemolytického typu nebo s vrozenými poruchami ve struktuře červených krvinek a hemoglobinu, je-li přítomna kompenzace;
  • anémie hemolytického typu, autoimunitní cytopenické syndromy a jiná onemocnění charakterizovaná pomalou progresí, pokud účinek terapie dává dlouhodobý pozitivní výsledek nebo existuje mírná funkční porucha;
  • selhání homeostázy, pokud je dlouhodobý výsledek léčby pozitivní povahy nebo funkční poruchy, jsou zanedbatelné.

  Odvedenci s diagnostikovanou trombocytopenií tak dostávají kategorii „B“ a omezenou způsobilost pro armádu. Nebudou sloužit. Existuje však další funkce.

  Pokud induktor vykazuje trombotickou trombocytopenickou purpuru, která se vyvíjí na pozadí poruchy homeostázy s vysokým rizikem trombózy, je kategorie „D“ stanovena v položce „a“. Mladý muž nebude vhodný pro armádu.

  Abyste získali kategorii bez registrace, musíte poskytnout veškerou dostupnou lékařskou dokumentaci a v případě potřeby podstoupit další prohlídku.

  Trombocytopatie je skupina onemocnění charakterizovaná zvýšeným krvácením v důsledku zhoršeného fungování krevních destiček, krevních buněk odpovědných za první fázi koagulace, pokud je jejich počet považován za normální. Toto onemocnění je běžné.

  Stránka poskytuje základní informace. Adekvátní diagnostika a léčba onemocnění je možná pod dohledem svědomitého lékaře. Jakékoli léky mají kontraindikace. Je nutná odborná konzultace a podrobné studium pokynů! Zde si můžete domluvit schůzku s lékařem.

  Příčiny

  Existují 2 běžné příčiny:

  1. Dědičnost.
  2. Porušení struktury krevních buněk při jiných nemocech (nádory, onemocnění jater a ledvin, radiační nemoc, nedostatek vitamínu B12, časté krevní transfúze).

  Číst dále: Je možné přijímat mateřský kapitál měsíčně

  Ohroženi jsou lidé, jejichž krevní příbuzní mají tento patologický stav, a ti, kteří nedostávají dostatek vitamínů.

  Krvácení se zvyšuje s:

  • Pití alkoholu;
  • Příjem jídel s vysokým obsahem octa;
  • Časté vystavení slunci;
  • Léčba léky, které porušují krevní srážlivost;
  • Fyzioterapeutické procedury.

  Disagregovaná trombocytopatie

  Disagregovaná trombocytopatie je ve druhé skupině hemoragické diatézy, která se projevuje špatnou koagulací krve. K tomu vede dědičnost a další důvody..

  Dědičná forma choroby je rozdělena do 2 skupin:

  1. Glanzmannova trombastenie.
  2. May-Hegglin Anomaly.

  První forma probíhá bez „osvobozovacího procesu“, je přenášena jak dominantními, tak recesivními geny. Klinicky se projevuje ve formě malých hematomů bodové povahy.

  Tato forma se vyskytuje častěji u dívek, které mají dlouhá období krvácení z dělohy, jejichž funkce není známa. Následně se objevují známky posthemoragické diatézy, projevující se v závažné formě.

  Klinickým projevem tohoto onemocnění je krvácení do sítnice nebo mozku.

  Anomálie May-Hegglin zmizí, aniž by narušila „proces uvolňování“, ale je charakterizována vnějšími a vnitřními změnami destiček.

  Nejsou pozorovány žádné zjevné klinické projevy, v laboratorních studiích lze tuto formu onemocnění detekovat ve formě trombocytopenie a obrovských metrických parametrů samotných buněk.

  Příznaky

  Příznaky trombocytopatie jsou zařazeny do skupiny hemoragického syndromu, což znamená symptom zvýšeného krvácení.

  Seznam obsahuje projevy:

  • Krvácení z nosní dutiny;
  • Silný menstruační tok;
  • Přítomnost krve ve stolici a moči;
  • Krvácení při sebemenších otěrech a modřinách, někdy pod kůží.

  Pokud se v důsledku toho vyvine anémie, je charakterizována příznaky:

  • Závrať
  • Mdloby;
  • Únava;
  • Snížený výkon;
  • Hluk v uších;
  • Dušnost.

  Diagnostika

  Diagnóza začíná průzkumem, kde pacient hovoří o jeho stížnostech, o tom, co způsobilo některé příznaky a jak dlouho a dlouho krvácení vydrží.

  Je prováděna kontrola na přítomnost chronických onemocnění u člověka, je sledována jeho dědičnost.

  Pacient může mít snížení krevního tlaku a rychlý puls. Lékaři provádějí fyziologické vyšetření, aby zjistili možné podkožní krvácení.

  V případě onemocnění může být kůže bledá. Provádí se krevní test. Lékaři zjistí, že počet červených krvinek se snížil, hemoglobin.

  Počet trombocytů je však často v rámci normálních limitů. Ve vzácných případech se jejich počet snižuje.

  U trombocytopatie je možné uvolňování červených krvinek močí, proto počet testů, které je třeba provést, zahrnuje analýzu moči.

  Mohou propíchnout prst nebo ušní lalůček a určit tak délku krvácení. Studii je třeba provést, protože bude identifikovat tuto skupinu nemocí u pacienta.

  Číst dále: Katastrální hodnota obytné budovy podle určení

  V jeho přítomnosti je trvání krvácení mnohem delší, než je obvyklé.

  Jsou prováděny speciální laboratorní testy, které hodnotí všechny stádia srážení krve u lidí. Existuje několik ukazatelů:

  • Čas.
  • Kondenzované nebo ne sražené.
  • Agregace nebo slepení krvinek.
  • Přilnavost nebo přilnavost k povrchu.

  Pokud první 2 indikátory v přítomnosti nemoci zůstanou normální, jsou další 2 výrazně zpomaleny.

  Budou vytvořeny různé vzorky. Tato patologie s drobnými hrboly, modřinami, vymačkáváními zanechává krevní šmouhy na kůži člověka, pak to odborníci pozorují a vytvářejí umělé situace.

  Test sevření pod klíční kostí, nasazení manžety pro měření krevního tlaku, použití škrtidla na pomocných modřinách se objeví na odpovídajících částech těla.

  Pomůže diagnostikovat onemocnění kostní dřeně s okolní tkání.

  Léčba

  Léčba trombocytopatie konzervativní terapií spočívá v užívání:

  • Inhibitory, které zabraňují rozpuštění stávajících krevních sraženin;
  • Agregáty, které zvyšují koagulaci krve;
  • Hormonální antikoncepční prostředky, které snižují množství krve u žen s menstruací;
  • Metabolická léčiva, která zlepšují metabolismus v buňkách;
  • Vasokonstrikční léky, které zastaví krvácení rychleji.

  Chirurgické ošetření zahrnuje odstranění sleziny a oblasti vadného orgánu, propíchnutí kloubu, aby se z něj odstranila krev, představení umělé části orgánu nebo kloubu, pokud nebylo možné se zotavit.

  Fyzioterapeutická cvičení obnovují schopnost kloubů pohybovat se poté, co z nich byla odebrána krev. Fyzioterapie, působící na magnetické nebo elektrické pole, pomáhá zlepšit vstřebávání modřin a práci kloubů po krvácení v nich.

  Transfúze některých složek krve pomáhá při léčbě nemoci..

  Komplikace a důsledky

  • Nízký hemoglobin díky nízkému množství železa v krvi;
  • Snížená obrana imunitního systému;
  • Ochrnutí;
  • Slepota;
  • Krkavci;
  • Anemická kóma.

  Důsledkům a komplikacím lze zabránit včasnou lékařskou péčí..

  Udržování zdravého životního stylu je jedním z preventivních opatření, která musí být dodržována bez ohledu na to, zda máte nemoc nebo ne..

  Přečtěte si tento článek pozorně!

  Chcete-li správně určit, zda je váš případ vhodný pro tento článek Plány nemocí, musíte jasně porozumět pojmům a definicím v tomto článku. A také je musíte správně porovnat se svými lékařskými dokumenty.

  Pokud máte jakékoli potíže, můžete se bezplatně poradit s lékařem, klikněte na LINK

  Článek

  Název nemoci, stupeň dysfunkce

  • všechny typy získané a dědičné anémie;
  • kompenzoval dědičné a získané porušení struktury červených krvinek nebo hemoglobinu;
  • získané a dědičné dysfunkce leukocytových destiček;
  • cytopenické syndromy (včetně leukopenie, idiopatické rhombocytopenické purpury a jiné trombocytopenie, autoimunních post-transfuzních komplikací);
  • poruchy systému hemostázy se zvýšeným krvácením (včetně hemofilie, jiných koagulopatií a trombocytopathií);
  • trombofilie a další hemostatické poruchy se zvýšeným rizikem trombózy;
  • dědičná křehkost kapilár, vaskulární pseudohemofilie;
  • přetrvávající vrozená a získaná imunodeficience.

  Číst dále: Územní plán ceny pozemku

  Položka „a“ zahrnuje:

  • aplastická anémie a další cytopenické syndromy spojené se zhoršenou hematopoézou, bez ohledu na účinnost léčby a stupeň narušené funkce;
  • chronická rychle progredující onemocnění nebo pomalu postupující onemocnění, přičemž přetrvávají změny ve složení krve a významné zhoršení funkcí při zachování léčby
  • získaný stav imunodeficience během imunosupresivní terapie po alotransplantaci orgánů a tkání;
  • hemostatické poruchy se zvýšeným krvácením, doprovázené krvácením, krvácením nebo poškozením orgánů;
  • poruchy hemostázy se zvýšeným rizikem trombózy, doprovázené mnohočetnou nebo recidivující cévní trombózou, tromboembolické komplikace, potrat, trombotická trombocytopenická purpura nebo poškození orgánů.

  Odstavec "b" zahrnuje:

  • hemolytická anémie a anémie s vrozenými poruchami struktury červených krvinek a hemoglobinu ve stadiu kompenzace;
  • hemolytická anémie, autoimunitní cytopenické syndromy a jiná pomalu progresivní onemocnění s dlouhodobým pozitivním účinkem při léčbě se středně závažnou nebo lehkou poruchou funkce;
  • hemostázové poruchy s dlouhodobým pozitivním účinkem léčby se střední nebo nevýznamnou dysfunkcí.

  Položka „c“ zahrnuje dočasné funkční poruchy po nesystémových krevních onemocněních, jakož i stavy po ukončení celého průběhu léčby v případě přetrvávající dočasné menší dysfunkce.

  Při přetrvávajících vrozených a získaných imunodeficiencích, doprovázených častými relapsy infekčních komplikací, se vyšetření provádí podle odstavce „a“.

  Za podmínek sekundární imunodeficience změny složení krve, poruchy koagulace pozorované u onemocnění jiných orgánů a systémů (jiné chronické, autoimunitní, onkologické, infekční choroby, sarkoidóza a jiné granulomatózy, histiocytóza, patologie těhotenství a porodu, trauma nebo komplikace jejich léčby), po splenektomie a jiné diagnostické nebo terapeutické chirurgické zákroky, kategorie způsobilosti pro vojenskou službu a službu ve vojenské specializaci je stanovena v závislosti na stupeň dysfunkce postiženého orgánu nebo orgánového systému příslušných harmonogramů chorob.

  Můžete také zjistit:

  Rozumíte všem v tomto článku Rozvrhy nemocí?

  Pokud existují dokonce minimální pochybnosti, je lepší se poradit s lékařem - pomůže vám to ušetřit spoustu času a úsilí a pravděpodobně vás to ušetří z armády. Na této LINK můžete položit lékaři otázku zdarma

  Kategorie trvanlivosti

  Onemocnění krve, krevotvorných orgánů a některé poruchy imunitního mechanismu:
  a) rychle postupující i pomalu postupující s významnou dysfunkcí"D"
  b) pomalu postupující s mírnou dysfunkcí nebo vzácnými exacerbacemi"NA"
  c) dočasné funkční poruchy po nesystémových krevních onemocněních nebo stavech po ukončení terapie"G"